Vraag: Heb je nooit de neiging om je voor God te verbergen? Wat is de oorzaak daarvan? Wat kun je beter doen?

 

 

">

Zondag: Oneindig

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 139

7. Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht? 8. Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. 9. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee; 10. Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. 11. Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij. 12. Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de duisternis is als het licht.

Uitleg

 

Wij geloven met het hart (dat God is) oneindig (NGB 01)

De vijfde deugd van God wordt beleefd en beleden. God is oneindig, heeft geen begin en geen einde, in de tijd niet en in de ruimte niet. Dat Hij overal tegenwoordig is, hangt hiermee samen. Nergens is Hij binnen te sluiten of buiten te houden. Probeer dat eens meer tot je te laten doordringen. Hoe groot is Hij. En daartegenover hoe klein zijn wij: zo eindig en beperkt! Dat is nu ook de bedoeling van de bekendmaking van Gods deugden aan jou. Dat je deze afstand zou voelen en als klein verloren mensje deze grote, oneindige God om genade bidden. Zodat de oneindige afstand ‘overbrugd’ wordt. Door Zijn even oneindige Zoon, Die een nietig mens wilde worden. Dat is zo wonderlijk: God en mens, in Eén Persoon. De Middelaar tussen de oneindige God en de eindige mens. Zondaren wier grote mond gestopt wordt en die sprakeloos gaan aanbidden: Hoe groot bent U! Groot in Uw macht en genade, groot in de opzoekend zondaarsliefde van Uw Zoon. Oneindige zondaarsliefde, oneindige trouw. Wat is de lengte en de breedte van de liefde van God in Christus Jezus? Maar denk er toch om deze oneindigheid geldt ook Zijn toorn en straf.

 

Vraag: Heb je nooit de neiging om je voor God te verbergen? Wat is de oorzaak daarvan? Wat kun je beter doen?

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen