Maandag: Toekomstperspectief

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 14

1. Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

Uitleg

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben zojuist nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld. Jezus zou een geweldig Koning in Jeruzalem kunnen zijn en zij zouden met Hem en geweldige tijd kunnen hebben. Lijkt het jou ook niet wat? Jezus in levenden lijve bij ons aanwezig. Een geweldig Koning die niet alleen vijanden, maar ook ziekte en dood ver van ons bed zou houden. Jezus gaat echter weg. Hij is op aarde geweest om voor de zonde verzoening aan het kruis te doen. daarna keert Hij terug naar het huis van Zijn Vader, om het toegankelijk te maken voor de zijnen. Hij krijgt de beschikking over al de vertrekken die in het huis zijn. Ze worden door Hem gereedgemaakt voor de velen die in Zijn Naam geloven. Hoor jij bij Hem? Dan kun je vandaag in voor- en tegenspoed verder. Want dan is er een geweldig perspectief. We hoeven niet verdrietig te zijn zoals de eerste discipelen. We mogen geloven dat Jezus bezig is ons thuis te halen. Hij geeft ons leven richting – op weg en reis naar het Vaderhuis.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Gedane zaken nemen geen keer

Tegenwoordig kom je gedachten over reïncarnatie, een hemel voor iedereen of juist het oplossen in het niets na dit leven allemaal tegen. En soms bekruipt je het gevoel dat je dit niet...

Woensdag: Genadetijd op weg naar de eeuwigheid

In het Schriftgedeelte dat we lazen, ja in heel het hoofdstuk rollen de openbaringsgolven over elkaar heen. Het is als bij Johannes op Patmos. Hij staat op het strand, en de golven rollen over...

Donderdag: Zie, ik maak alle dingen nieuw

Het is de laatste dag van het jaar onzes HEEREN 2015. Nog even dan is ook dit jaar weer verouderd en stappen we het nieuwe jaar binnen. Maar wat is oud en wat is nieuw? Zou er werkelijk zoveel...

Vrijdag: Ik zal met u zijn

We lazen het begin van het boek Jozua. Er is een nieuwe periode aangebroken voor het volk Israël. Geen gemakkelijke periode. Jozua moet het volk in Kanaän brengen. Maar hóe...

Zaterdag: En leidt mij op de eeuwige weg

Wie gedacht zou hebben dat David als kind van de Heere zich ver boven anderen zou verheffen, die hoort hier iets anders. Juist als hij gebeden heeft om Gods wraak over de goddelozen, komt de...

Zondag: Op reis naar de stad

Abraham is zo iemand die leefde door het geloof. Hij gaat op weg en de enige zekerheid die hij heeft, is de belofte van God. Dat is toch wat als je er goed over nadenkt. Het laat goed zien wat...

Maandag: Toekomstperspectief

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben zojuist nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld....