Zondag: toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen

Bijbeltekst

Statenvertaling

Hooglied 2

10. Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom! 11. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan; 12. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. 13. De vijgeboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom! 14. Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.

Uitleg

Het is zondag. De kerkklokken roepen je als het ware de dagtekst toe: toon Mij uw gedaante. Doe Mij uw stem horen. Dat wil de hemelse Bruidegom. Hij wil Zijn liefdevolle bruid zien en horen. En wat zit ze verborgen in een stijle steenrots kloof. Als een duif, verborgen vanwege de roofvogels die in de lucht circuleren. Ze is op de vlucht geslagen voor haar vijand. Veilig in de rots. Maar ze moet tevoorschijn komen. Dat wil de Bruidegom. Ver weggedoken mag ze niet blijven. Nee, ze moet voor de dag komen. Jij ook. Laat Mij je zien, zegt Jezus. Hoe vuil je dan ook ben vanwege je zonden. Kom tevoorschijn. En doe jouw stem horen. Belijdt jouw zonden. Alles één voor één. Kom er maar mee op de proppen. Sta op en kom. Want de winter is voorbij en de lente is gekomen. Wakker moet je zijn, kind van de Heere. Niet wegkruipen in je schulp. Maar er zijn voor Hem. Ben je nog geen kind van de Heere? Dan helemaal tevoorschijn komen. Wat kun je wegkruipen in je eigen fantastiewereld. Kom tevoorschijn. Moede kwam ik, arm en naakt, tot de God Die zalig maakt. Toen kwam het er van. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: het verlangen om geliefd te zijn

Ben jij op zoek naar liefde, jongelui? En niet zozeer in de eerste plaats naar liefde in het hier en nu, maar een liefde die hemels is. De bruid uit het Hooglied is dat wel. Trek mij achter U...

Woensdag: de bittere werkelijkheid

De Bruidegom heeft Zijn bruid lief. Maar hoe kan dat eigenlijk? Want als je haar over zichzelf hoort praten, komt er een eerlijke belijdenis uit. Ik ben zwart, doch lieflijk. Zwart, vanwege de...

Donderdag: de bloemige schoonheid

Jongelui, we gaan nu op de schoonheid van de Bruidegom letten. Hij is zo wonderlijk schoon, dat is niet in één beeld te vangen. Vandaar dat de bruid meer beelden nodig heeft om Hem...

Vrijdag: onder de schaduw van de appelboom

De bruid raakt maar niet uitgepraat over haar Bruidegom. Een nieuw beeld komt naar voren. Hij is als een Appelboom, onder de bomen van het bos. Nee, niet als zo’n imposante sequoia boom...

Zaterdag: mijn Liefste is als een Ree of Hertenwelp

Nog een beeld om mijn Bruidegom te beschrijven, zo zal de bruid denken. Hij is zoals een ree, of een welp der herten. Hij komt er spoedig aan. En Hij springt over alle bergen van onmogelijkheden...

Zondag: toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen

Het is zondag. De kerkklokken roepen je als het ware de dagtekst toe: toon Mij uw gedaante. Doe Mij uw stem horen. Dat wil de hemelse Bruidegom. Hij wil Zijn liefdevolle bruid zien en horen. En...

Maandag: vangt ons de vossen

Aan het einde van dit weekthema zien we niet alleen de schoonheid van de Bruidegom en het verlangen van de bruid. Maar er komen ook vossen tegenin. Die komen naar de wijngaard om de wijngaard te...