">

HJW Bijbelleesrooster 19 t/m 25 september: Talenten en gaven

"En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; en er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt." Dat schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. Ieder verschillende gaven, maar één God die ze uitdeelt. HJW maakte voor deze week een Bijbelrooster over talenten en gaven.

Download het leesplan in PDF

Dinsdag: Wij hebben nu gaven!

Als wij zeggen dat iemand veel of weinig talent heeft slaat dat op iemands gaven en bekwaamheden. In Bijbelse tijden was ‘talent’ de naam voor een hoeveelheid goud of zilver. Of: de...

Woensdag: Hij die roept is trouw. Jij ook?

Jezus zou Zijn werk op aarde kúnnen doen zonder ons. Maar Hij wíl het doen door ons heen! Daarom moeten wij Hem dienen alsof het van ons afhing. Wij zijn verantwoordelijk! Als we...

Donderdag: Doe gewoon

De apostel spreekt hier ambtshalve, in de naam van zijn Zender. Letten we erop dat hij zich niet op eigen kwaliteiten beroept, maar alleen op de aan hem gegeven genade. Dat is het geheim van...

Vrijdag: Een begaafde gemeente

Het is geen kwestie van meedoen in een trend als Paulus over gemeenteopbouw schrijft. Altijd behoorde het bij de gemeente dat de leden elkaar zouden dienen met de hun door God geschonken gaven....

Zaterdag: Vele zegeningen uit één Bron

Wanneer het gaat over de geestelijk gaven mogen we niet vergeten dat de Geest niet losstaat van de Vader en de Zoon. Juist bij dit onderwerp merk je nogal eens een eenzijdige nadruk op de Geest....

Zondag: Wie het kleine niet eert...

Wat is geestelijke hoogmoed een levensgroot gevaar en een bederf in de gemeente. Gods kinderen hebben er dagelijks tegen te strijden. In de gemeente van Korinthe was het kwaad van de jaloersheid...

Maandag: Vrucht van de Geest

Het moet opvallen dat in Galaten 5 niet gesproken wordt over de ‘vruchten’ van de Heilige Geest. Als ik me niet vergis, dan spreken wij wel vaak zo. Als Paulus het heeft over...

Leesplannen

HJW Bijbelleesrooster 19 t/m 25 september: Talenten en gaven

"En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; en er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt." Dat schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. Ieder verschillende gaven, maar één God die ze uitdeelt. HJW maakte voor deze week een Bijbelrooster over talenten en gaven.