Bestaat God?

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Bestaat God?, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Eén ware God

We horen de verbazing en ergernis in de woorden van Jesaja tegen het volk Israel: weten jullie het nu nog niet?! Jullie maken beelden, van goud of hout, maar dat is de ware God niet. Jullie weten toch van het begin, hoe de aarde op haar fundament is gezet. Hij heeft de hemel uitgespannen. Kijk om je heen. Je weet ...

-Woensdag: Gods deugden zichtbaar in Zijn schepping

Jullie kennen vast de Institutie van Calvijn. Hij schrijft dat er twee regels zijn waar we ons aan moeten houden als het om de schepping gaat. Vandaag regel één. “ Gods deugden komen in Zijn schepselen naar voren en wij mogen daar niet achteloos of onnadenkend aan voorbij leven”. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het heelal. God heeft alle hemellichamen ...

-Donderdag: Schepper en Vader

Gisteren bespraken we de eerste regel die Calvijn aanhoudt als het gaat om de schepping. Vandaag de tweede. Die deugden van God, die in de schepping van alle dingen naar voren komt, moet ik op mijzelf toepassen. Zo, dat ik daardoor diep in mijn hart geraakt wordt. Als je achteloos aan de schepping voorbij leeft raakt het je niet. Maar ...

-Vrijdag: God houdt Zijn werk in stand

We kennen allemaal de eerste woorden van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Een volmaakte schepping. Af en toe zien we iets paradijselijks in deze wereld. Bijvoorbeeld onbaatzuchtige liefde. Maar er was een zondvloed nodig. De boosheid van de mensen was zo groot en veel, dat God besloot de mens te verdelgen. Na de ...

-Zaterdag: God maakte het goed, en maakt het weer goed

Probeer je eens voor te stellen hoe het was in het paradijs. Er was vrede. De mensen hoefden geen dieren te doden. Die vormden geen bedreiging. Adam en Eva aten planten. Er was geen jaloezie, geen ruzie, geen verdriet. Er waren geen geheimen. Tussen mens en dier was alles goed. En tussen God en alles wat Hij gemaakt had was ...

-Zondag: Willens en wetens ongelovig

Petrus zegt: maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont! Jesaja schrijft al over die belofte van God. Petrus voorzegt dat er spotters zullen zijn, die leven zoals ze zelf willen. Zij geloven niet dat God bestaat. Zolang als de aarde bestaat is alles hetzelfde gebleven, zeggen ze. Wanneer komt die God nu? ...

-Maandag: Zeker weten!

Je kent het verhaal misschien. Over de vrouw die iemand ontmoette met wie ze in gesprek raakte over het bestaan van God. Haar gesprekspartner ontkende het bestaan van God. Maar zij wist zeker dat Hij er is. Hoe weet je dat dan, werd haar gevraagd. Ik heb Hem vanmorgen nog ontmoet, mocht ze vertellen. Ze had Hem ontmoet in Zijn ...