Danken in coronatijd

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Dank God, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Hij is goed

Vandaag worden we gewaarschuwd voor allerlei zonden. Dat lees je in vers 1. Leg je hart er maar naast. Het is goed om elke dag met Gods woord in je hand je hart te onderzoeken. Het kan haast niet anders of je komt dan vanzelf tot belijdenis van je zonde, en gaat vragen om vergeving. Hoe is het in mijn leven ...

-Woensdag: Geestelijke offers

Het kan zijn dat het jouw vraag is of je werkelijk die goedheid van de Heere ervaren hebt waar het gisteren over ging. Geloof je echt in Hem? Dat is vaak een strijd. Misschien kan dit je helpen. Er staat in vers 7: voor u die geloofd is Hij kostbaar, dierbaar. Als je in Hem geloofd weet je met heel je ...

-Donderdag: Zoveel redenen

Een bekend dankdaglied. Zo zou je deze psalm kunnen noemen. Wat spreekt David hier duidelijk over redenen waarom God alleen alle eer en dank toekomt. Een reden is omdat Hij het gebed hoort. Een andere omdat David omkwam in zijn ongerechtigheden en mocht ervaren dat de Heere die verzoent. Uit genade. Ook dat we geestelijk voedsel mogen ontvangen in Gods ...

-Vrijdag: De collecte

De dankdagcollecte. Geef jij daar ook wat aan? Het gaat niet alleen om de hoogte van je bijdrage. Dat lezen we duidelijk in de geschiedenis van de Heere en het penninkje van de weduwe. Daar blijkt dat het op je hart aankomt. In dit hoofdstuk vertelt David hoeveel hij geeft voor de tempel die straks door Salomo gebouwd zal worden. ...

-Zaterdag: En wees dankbaar

Weet jij nog waar je om gebeden hebt met biddag? Voor veel gemeenten was dat de laatste keer dat we met elkaar in de kerk zaten. Daarna kwamen er beperkingen. Niet, of met een paar mensen naar de kerk. Niet zingen. Thuis luisteren. Er is vast gebeden of de pandemie ingedamd mocht worden. Of we er niet ziek van zouden ...

-Zondag: Elke morgen nieuw

Klaagliederen. Daar denk je niet direct aan als het om dankbaarheid gaat toch? Er wordt veel in geklaagd, en het gaat over lijden en verdriet. Toch lezen we hier ook over hoop. Waarom kan er hoop zijn? Omdat de Heere goedertieren is. Zijn barmhartigheid is er nog steeds. En wat is dat een wonder voor Jeremia. Ook voor jou? Want ...

-Maandag: Het derde stuk

Die kennen we wel. Ellende, verlossing en dankbaarheid. In de catechismus staat boven het derde deel: “Van de dankbaarheid, die men God voor de verlossing schuldig is”. Je zou kunnen denken dat wij iets terug moeten doen, omdat Christus alles voor ons heeft gedaan. Nu moeten wij aan het werk. Zo is het niet. Iemand die verlost is door Christus ...