De Bijbel is eerlijk

Gods Woord is als een spiegel. Als we erin kijken, zien we onszelf. Confronterend. Gelukkig openbaart de Heere ook een reddende Weg.
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: De Bijbel is eerlijk

We lezen vaak in de bijbel dat Gods kinderen niet volmaakt zijn. Ze maken fouten, en doen grote zonden. We lezen van Abram die uit ongeloof niet vertelde dat Sara zijn vrouw was. Het bekendste voorbeeld is David. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen van mensen die oprecht de Heere dienden, en van wie we toch zonden ...

-Woensdag: De Bijbel bedriegt ons niet

We horen nog wel eens over predikers die de gemeente voorhouden dat ze rijk zullen worden als ze de Heere zullen dienen. Alles zal voor de wind gaan. Ziekte en ongeluk zal je niet treffen. In zekere zin zijn er wel aanwijzingen voor in de Bijbel. Spreuken 11 zegt ons dat de mensen die mild uitdelen van hun geld daar waar ...

-Donderdag: Profetieën komen uit

We lezen in de bijbel veel profetieën, voorspellingen. Daarvan zijn heel veel dingen , soms eeuwen later, ook werkelijk gebeurt. Denk daar eens over na. Want dan mogen we verwachten dat de profetieën die nog niet vervuld zijn, ook werkelijk nog zullen uitkomen. Neem alleen al dit hoofdstuk. Lees rustig tekst voor tekst en bedenk hoe dit vervuld is ...

-Vrijdag: Geen twijfel mogelijk

We lezen in artikel 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat de Bijbel Gods woord is omdat de dingen die voorzegd zijn, ook echt gebeuren. Op dit moment zien we dat onder andere in de coronapandemie. Epidemieën zijn voorzegd. Hier hebben we gisteren over gelezen. Maar we lezen in dit artikel nog iets. Wij geloven zonder enige twijfel alles wat in ...

-Zaterdag: Hoe lees je?

We lezen in dit gedeelte een prachtige tekst. Bidt en je zal gegeven worden, zoekt en je zult vinden, klopt en je zal opengedaan worden. In de volgende tekst wordt het bijna herhaalt. Het zijn drie beloften na elkaar, die ook in twee verzen na elkaar herhaald worden. Dat betekent dat we er niet aan hoeven te twijfelen dat het ...

-Zondag: De Heere geloofde het ook.

Toen de Heere Jezus op aarde was, haalde hij vaak woorden uit het oude testament aan. Dat vertelt ons dat Hij ze kende, maar ook dat Hij ze geloofde. Hij liet de mensen zien dat die woorden uitkwamen waar ze bij stonden. Maar niet iedereen wilde het zien. In het Bijbelgedeelte van vandaag zegt Hij door een gelijkenis dat God ...

-Maandag: Horen én doen.

Jij gelooft dat de hele bijbel waar is. Van kaft tot kaft. Heel goed. De Heere wijst ons erop dat het niet genoeg is als we Zijn woorden horen, als we ze met ons verstand voor waar aannemen. Je moet het ook daadwerkelijk doen. Dan ben je wijs. Zijn woord wat je leest en hoort naast je neer leggen is ...