De Schepping

De Heere God schiep hemel en aarde. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeente (JBGG) staat met je stil bij dit onbevattelijke wonder.
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Het geloof in de schepping

Het geloof in de goddelijke schepping in zes dagen, zoals het beschreven wordt in Genesis 1, wordt in onze tijd aangevochten. De samenleving wil dat niet meer aanvaarden. Men gaat uit van de evolutietheorie, waarin gesteld wordt, dat de aarde in een lange tijd van miljoenen, zelfs miljarden jaren tot stand is gekomen, in een weg van geleidelijke ontwikkeling. De hogere ...

-Woensdag: God is er

Hoe de toekomst zal zijn, dat weet de Heere alleen. Dat is zeker, als wij door Woord en Geest worden geleid, dan alleen is het goed. Laat het je gebed zijn: maak in Uw Woord mijn gang en treden vast. De Bijbel valt direct met de deur in huis. Al direct wordt de naam van God genoemd. Er wordt niet ...

-Donderdag: De grote Schepper

gebruikt wordt, kan alleen op God worden toegepast, nooit op een mens. Zeker, er wordt wel gezegd, dat een mens iets kan scheppen, zoals bijvoorbeeld een kunstenaar, die een beeldhouwwerk of een schilderstuk schept. Als een mens echter iets schept, dn heeft zo’n mens altijd materiaal nodig, waarmee hij iets tot stand brengt. Het wonderlijke van Gods scheppen is, ...

-Vrijdag: De levendmakende Geest

Hier wordt voor het eerst in de Bijbel de Heilige Geest genoemd. Zoals je weet is de Heilige Geest de derde Persoon van het goddelijke Wezen. Wat is het werk van die Geest? De Heilige Geest is de grote Verwekker en Instandhouder van het leven. Waar leven is, daar werkt de Geest. Dat geldt het leven in de schepping en ...

-Zaterdag: Licht in de duisternis

Direct nadat de Heere hemel en aarde geschapen had, was alles nog woest en ledig. Daarbij was alles ook nog donker, er was geen licht. “Duisternis was op de afgrond.” Maar zie nu het wonder van het scheppende machtwoord Gods. De Heere behoefde alleen maar te spreken: “Daar zij licht!” Op hetzelfde moment was het licht. Hier zie je de ...

-Zondag: Naar Gods beeld

Nadat de Heere alles geschapen had in zes dagen, schiep Hij de mens. De mens was het pronkstuk van Gods schepping. In de mens bereikte de schepping het hoogtepunt. Alleen bij de schepping van de mens lees je, dat God bij Zichzelf raad heeft gehouden en gesproken heeft: “Laat ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat ...

-Maandag: Het was zeer goed

Met deze woorden eindigt de geschiedenis van de schepping. Na de beschrijving van iedere scheppingsdag in Genesis 1 staat er, dat God zag dat het goed was. En hier wordt het als het ware samengevat: God zal alles wat Hij had geschapen, en ziet, het was zeer goed. De schepping is volmaakt uit Gods hand voortgekomen. Er ontbrak niets aan. Als ...