Per 1 september 2022 wordt deze website niet langer bijgewerkt. Voor nieuws voor en over reformatorische jongeren ga je naar rd.nl

De toekomst komt eraan

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema De toekomst, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Het wordt nog erger

We kunnen de toespraak van Jezus in dit hoofdstuk wel een tijdrede over de toekomst noemen. Een van de discipelen is onder de indruk van de schoonheid van de tempel. Het is ook een prachtig Godshuis, waarin marmer en goud overheersen. Maar Jezus maakt duidelijk dat er niets van zal overblijven. Dit moet de discipelen verbijsterd hebben. Als ze even ...

-Woensdag: Volharden

Als de Heere de discipelen iets verteld heeft over de verleiding en verschrikkingen die het kenmerk zijn van de eindtijd, vestigt Hij de aandacht op henzelf. Waar moeten zij zich op voorbereiden? Past u op uzelf! Zij moeten verantwoording kunnen afleggen van de hoop die in hen is. Zij worden straks de wereld ingezonden om van die hoop te getuigen ...

-Donderdag: Verdrukking

De Heere komt hier terug op de aanleiding van Zijn toespraak. De verwoesting van de tempel is lang geleden voorzegd. Daniel sprak over de gruwel der verwoesting en die zal zichtbaar worden in de vernietiging van Israëls heiligdom. Dat is het teken dat de verdrukking voor het Joodse volk aan-breekt. De Heere laat weten dat in die hele periode, ...

-Vrijdag: Verduistering

We hebben gelezen over verdrukking die zo erg zal zijn dat niemand behouden zou worden als de Heere die dagen niet zou inkorten. Over dwaalleraars die als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Gelukkig lezen we hier waarop die periode zal uitlopen: er zal verlos-sing komen! Zijn goedheid is zeer groot. Die verlossing komt niet uit de ...

-Zaterdag: Na de winter…lente!

De plek waar de Heere deze tijdrede uitspreekt, de Olijfberg, staat vol met olijfbomen. Hij geeft aanschouwelijk onderwijs. Daarmee wil Hij zijn woorden onderstrepen. Het bijzondere van deze boom is dat hij pas laat in het voorjaar bladeren krijgt. Dus als de olijfboom bladeren krijgt weet je zeker dat het bijna zomer is. En met de zomer de tijd van ...

-Zondag: Angst en droefheid

De afgelopen dagen ging het over ons. Dingen die wij mee kunnen maken in de tijd die we op aarde zijn. Nu gaat het over Jezus. Zijn hele leven op aarde was een lijdenstijd. Het meest de laatste periode. Midden in de nacht, na de paasmaaltijd, gaat Jezus met drie discipelen de Olijvenhof in. Jezus wordt ontdaan en zeer angstig. ...

-Maandag: Alleen

Daar gaat het in onze tijd ook veel over. Al voor de coronamaatregelen was er veel eenzaamheid. Dat wordt nu mogelijk nog versterkt. Misschien heb jij er ook last van. Omdat je niet naar school kunt en de meeste kerkelijke activiteiten afgezegd zijn. We lezen hier veel over het alleen zijn van Jezus. Hij weet dat Judas eraan komt. Het ...