Samen de Bijbel onderzoeken

Psalmen 119:73-80

Jod. Uw handen hebben mij gemaakt, en bereid; maak mij verstandig, opdat ik Uw geboden lere. Die U vrezen, zullen mij aanzien, en zich verblijden, omdat ik op Uw woord gehoopt heb. Ik weet, HEERE! dat Uw gerichten de gerechtigheid zijn, en dat Gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Laat toch Uw goedertierenheid zijn om mij te troosten, naar Uw toezegging aan Uw knecht. Laat mij Uw barmhartigheden overkomen, opdat ik leve, want Uw wet is al mijn vermaking. Laat de hovaardigen beschaamd worden, omdat zij mij met leugen nedergestoten hebben; doch ik betracht Uw geboden. Laat hen tot mij keren, die U vrezen, en die Uw getuigenissen kennen. Laat mijn hart oprecht zijn tot Uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd worde.

Uitleg

Als je deze psalm globaal doorleest valt je op dat het steeds over Gods wet, Gods woord gaat. Dat staat centraal in het leven van de dichter. Hij wil leven naar de voorschriften van de Heere. Maar hij kan het niet alleen. Dat weet hij uit ervaring. We lezen hiervoor dat hij vraagt of de Heere zijn ogen wil openen voor de wonderen van dit woord. Hij vraagt ook meerdere keren om inzicht, en of de Heere hem wil leren het pad van Zijn verordeningen te gaan. Hij vraagt ook of de Heere zijn hart wil neigen naar Gods getuigenissen. Deze dichter weet dat hij niet zonder Gods woord kan, dat het goed is om naar dit woord te leven. Gods wet is zelfs de bron van zijn blijdschap. Maar hij heeft de Heere erbij nodig. We lezen dat hij ook vraagt of mensen die de Heere vrezen bij hem zullen komen. Mensen die Gods getuigenissen ook kennen. Het is goed om met mensen samen te komen die de Heere kennen. Om samen Zijn woord te bestuderen. We kunnen elkaar opscherpen, bemoedigen en van elkaar leren. Wat is de Heere goed dat Hij gemeenten geeft waar we mensen tegen komen met hetzelfde verlangen als jij. Of dat je op andere plaatsen christenen tegenkomt met wie je samen de bijbel kunt openen. We staan er niet alleen voor. Allereerst mogen we de Heere vragen om inzicht en of Hij ons wil onderwijzen. Dat is het belangrijkste. Maar daarbij is het ook goed om mensen op te zoeken die je kunnen helpen. Misschien wel wat oudere mensen, die hebben geleerd hoe de Heere werkt. Om zo samen de wil van de Heere te mogen zoeken volgen.


Terug naar Bijbel & leesplannen
Deze Bijbelstudie maakt deel uit van een groter Bijbelrooster.
Download het Leesplan als PDF

Alle Leesplan dagen

-Dinsdag: Heb oog voor elkaar

Juist nu! Die kreet horen en lezen we overal. Ik moest er nu aan denken. Nu er weer minder mensen naar de kerk mogen komen. We merken hoe de betrokkenheid op de gemeente verminderd. En voor sommigen is dat geen probleem, zij zien en spreken genoeg anderen. Maar denk aan al die mensen die bijna niemand zien. Voor hen was ...

-Woensdag: Verschillende reacties op het Woord

In Thessalonica is een synagoge. Paulus is gewend om, als hij in een nieuwe plaats komt, eerst naar de synagoge te gaan om daar het evangelie te verkondigen. Hij opent daar het Woord. En uit dat Woord toont hij aan dat Christus moest lijden en opstaan. Hij doet dit drie sabbatten na elkaar. Er blijken verschillende reacties te zijn op ...

-Donderdag: Dagelijks het Woord onderzoeken

Na Thessalonica komt Paulus in Berea. Weer gaat hij als eerste naar de synagoge van de joden. Deze mensen staan open voor het Evangelie. En het woord wat ze horen onderzoeken ze elke dag. Ze kijken of de boodschap van Paulus overeenkomt met het Woord van God wat ze al hebben, het oude Testament. Zo mogen wij ook met de ...

-Vrijdag: Samen de Bijbel onderzoeken

Als je deze psalm globaal doorleest valt je op dat het steeds over Gods wet, Gods woord gaat. Dat staat centraal in het leven van de dichter. Hij wil leven naar de voorschriften van de Heere. Maar hij kan het niet alleen. Dat weet hij uit ervaring. We lezen hiervoor dat hij vraagt of de Heere zijn ogen wil openen ...

-Zaterdag: Twee beter dan één

Deze verzen worden vaak toegepast op een huwelijk. Het drievoudig snoer wordt toegepast op God, Nederland en Oranje. Of op een man, een vrouw en de Heere. Maar dat wordt zo niet benoemd in de tekst. Kijk naar de beelden die genoemd worden. Vers 9: samen kun je meer werk verzetten, dus meer verdienen. Vers 10: als er een ongeluk gebeurt met ...

-Zondag: Onbevattelijk groot

Het is goed om Bijbelstudie te doen. Om Gods woord te onderzoeken. Om zo kennis op te doen over Gods weg. De weg die Hij ging met Zijn volk en de weg die Hij nu nog gaat. Ook om te leren wie je zelf bent en Wie God is. Daar zegt deze psalm wat over. David beschrijft dat God alles ...

-Maandag: Toch ziet Hij de nederige

We lazen gisteren iets over Gods grootheid. Als je probeert na te denken over Wie en hoe God is, dan komt de vraag misschien op: zou die grote God Zich wel bemoeien met zo’n klein mensje als ik ben? Vergeleken met Hem stel ik toch niks voor? Wat is het dan goed om deze psalm te lezen. We lezen ...