Twee beter dan één

Prediker 4:9-12

Twee zijn beter dan een; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid; Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op; maar wee den ene, die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen. Ook, indien twee te zamen liggen, zo hebben zij warmte; maar hoe zou een alleen warm worden? En indien iemand den een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan; en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.

Uitleg

Deze verzen worden vaak toegepast op een huwelijk. Het drievoudig snoer wordt toegepast op God, Nederland en Oranje. Of op een man, een vrouw en de Heere. Maar dat wordt zo niet benoemd in de tekst. Kijk naar de beelden die genoemd worden. Vers 9: samen kun je meer werk verzetten, dus meer verdienen. Vers 10: als er een ongeluk gebeurt met de ene, kan de andere hem helpen of hulp zoeken. Als je alleen bent moet je jezelf zien te redden. Vers 11: samen kun je de kou beter verdrijven dan alleen. Vers 12: samen ben je tegen meer bestand in een aanval. Je bent samen sterker. En met z’n drieën nog sterker. Hier wordt bedoeld: met hoe meer je bent, hoe beter je bestand bent tegen je tegenstander. Je zult deze situaties zeker herkennen. Hoewel in onze tijd je telefoon altijd bij je is en je kamer verwarmt kan worden. Iedereen heeft wel dingen meegemaakt waarin je liever samen was geweest. Of waarin je blij was dat je niet alleen was. Als je wel veel alleen bent probeer dan iemand op te zoeken. Dat kan heel goed iemand uit je gemeente zijn. Misschien ouder dan jij. Maar blijf niet alleen tobben. Bidt ook of de Heere je mensen wil laten ontmoeten met wie je over de belangrijke dingen van het leven kunt praten. De duivel kan makkelijk verkeerde gedachten in je hart ingeven als je alleen bent. Hij brengt je op het verkeerde pad. De Heere wil mensen gebruiken om je de goede weg te wijzen. We hebben allemaal de opdracht om naar elkaar om te zien. Als jij iemand ziet die het moeilijk heeft en alleen is, probeer dan of je iets voor diegene kunt betekenen. Laat merken dat je diegene ziet, en er voor hem of haar wilt zijn. Wat jij wilt dat jou geschiedt, doe dat ook voor een ander.


Terug naar Bijbel & leesplannen
Deze Bijbelstudie maakt deel uit van een groter Bijbelrooster.
Download het Leesplan als PDF

Alle Leesplan dagen

-Dinsdag: Heb oog voor elkaar

Juist nu! Die kreet horen en lezen we overal. Ik moest er nu aan denken. Nu er weer minder mensen naar de kerk mogen komen. We merken hoe de betrokkenheid op de gemeente verminderd. En voor sommigen is dat geen probleem, zij zien en spreken genoeg anderen. Maar denk aan al die mensen die bijna niemand zien. Voor hen was ...

-Woensdag: Verschillende reacties op het Woord

In Thessalonica is een synagoge. Paulus is gewend om, als hij in een nieuwe plaats komt, eerst naar de synagoge te gaan om daar het evangelie te verkondigen. Hij opent daar het Woord. En uit dat Woord toont hij aan dat Christus moest lijden en opstaan. Hij doet dit drie sabbatten na elkaar. Er blijken verschillende reacties te zijn op ...

-Donderdag: Dagelijks het Woord onderzoeken

Na Thessalonica komt Paulus in Berea. Weer gaat hij als eerste naar de synagoge van de joden. Deze mensen staan open voor het Evangelie. En het woord wat ze horen onderzoeken ze elke dag. Ze kijken of de boodschap van Paulus overeenkomt met het Woord van God wat ze al hebben, het oude Testament. Zo mogen wij ook met de ...

-Vrijdag: Samen de Bijbel onderzoeken

Als je deze psalm globaal doorleest valt je op dat het steeds over Gods wet, Gods woord gaat. Dat staat centraal in het leven van de dichter. Hij wil leven naar de voorschriften van de Heere. Maar hij kan het niet alleen. Dat weet hij uit ervaring. We lezen hiervoor dat hij vraagt of de Heere zijn ogen wil openen ...

-Zaterdag: Twee beter dan één

Deze verzen worden vaak toegepast op een huwelijk. Het drievoudig snoer wordt toegepast op God, Nederland en Oranje. Of op een man, een vrouw en de Heere. Maar dat wordt zo niet benoemd in de tekst. Kijk naar de beelden die genoemd worden. Vers 9: samen kun je meer werk verzetten, dus meer verdienen. Vers 10: als er een ongeluk gebeurt met ...

-Zondag: Onbevattelijk groot

Het is goed om Bijbelstudie te doen. Om Gods woord te onderzoeken. Om zo kennis op te doen over Gods weg. De weg die Hij ging met Zijn volk en de weg die Hij nu nog gaat. Ook om te leren wie je zelf bent en Wie God is. Daar zegt deze psalm wat over. David beschrijft dat God alles ...

-Maandag: Toch ziet Hij de nederige

We lazen gisteren iets over Gods grootheid. Als je probeert na te denken over Wie en hoe God is, dan komt de vraag misschien op: zou die grote God Zich wel bemoeien met zo’n klein mensje als ik ben? Vergeleken met Hem stel ik toch niks voor? Wat is het dan goed om deze psalm te lezen. We lezen ...