Onbevattelijk groot

Psalmen 139:1-8

Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.

Uitleg

Het is goed om Bijbelstudie te doen. Om Gods woord te onderzoeken. Om zo kennis op te doen over Gods weg. De weg die Hij ging met Zijn volk en de weg die Hij nu nog gaat. Ook om te leren wie je zelf bent en Wie God is. Daar zegt deze psalm wat over. David beschrijft dat God alles weet. God doorziet zijn hart, beter dan David dat zelf kan. Hij weet wat David doet en denkt, Hij ziet wat David wil gaan zeggen en Hij is er altijd bij. Dan zegt David: dit te weten is voor mij wonderlijk. Ik kan het niet bevatten. Denk jij er wel eens over na? Hoe groot is God. Want David zegt dit van zichzelf, maar zo weet God van ons allemaal wat we doen en denken. God kent ons beter dan we onszelf kennen . Het duizelt je toch als je probeert je dat voor te stellen. David vervolgt: U bent overal, U hebt mij gemaakt. Uw gedachten, o God, zijn meer dan het zand aan de zee. God is zo groot, we kunnen Hem nooit begrijpen. Dit zijn dingen om over na te denken, maar niet om te kunnen bevatten. Daar is ons verstand te klein voor. Dat beseft David en daarom vraagt hij of God zijn hart wil doorgronden, en hem wil laten zien of er iets verkeerds in is. Want wij hebben dat vaak niet eens in de gaten. Wij denken goed bezig te zijn, maar de Heere kan ons laten zien dat we dan toch, met onze goede bedoelingen, op de verkeerde weg zitten. Het is goed om hierover na te denken, zodat we ons meer bewust worden van onze kleinheid. We zijn zo gauw trots op onszelf. David kan het haast niet onder woorden brengen. Die kennis, daar kan hij niet bij. Er blijft ons niets beters over dan voor die grote God eerbiedig te buigen en Hem te aanbidden. Om Wie Hij is.


Terug naar Bijbel & leesplannen
Deze Bijbelstudie maakt deel uit van een groter Bijbelrooster.
Download het Leesplan als PDF

Alle Leesplan dagen

-Dinsdag: Heb oog voor elkaar

Juist nu! Die kreet horen en lezen we overal. Ik moest er nu aan denken. Nu er weer minder mensen naar de kerk mogen komen. We merken hoe de betrokkenheid op de gemeente verminderd. En voor sommigen is dat geen probleem, zij zien en spreken genoeg anderen. Maar denk aan al die mensen die bijna niemand zien. Voor hen was ...

-Woensdag: Verschillende reacties op het Woord

In Thessalonica is een synagoge. Paulus is gewend om, als hij in een nieuwe plaats komt, eerst naar de synagoge te gaan om daar het evangelie te verkondigen. Hij opent daar het Woord. En uit dat Woord toont hij aan dat Christus moest lijden en opstaan. Hij doet dit drie sabbatten na elkaar. Er blijken verschillende reacties te zijn op ...

-Donderdag: Dagelijks het Woord onderzoeken

Na Thessalonica komt Paulus in Berea. Weer gaat hij als eerste naar de synagoge van de joden. Deze mensen staan open voor het Evangelie. En het woord wat ze horen onderzoeken ze elke dag. Ze kijken of de boodschap van Paulus overeenkomt met het Woord van God wat ze al hebben, het oude Testament. Zo mogen wij ook met de ...

-Vrijdag: Samen de Bijbel onderzoeken

Als je deze psalm globaal doorleest valt je op dat het steeds over Gods wet, Gods woord gaat. Dat staat centraal in het leven van de dichter. Hij wil leven naar de voorschriften van de Heere. Maar hij kan het niet alleen. Dat weet hij uit ervaring. We lezen hiervoor dat hij vraagt of de Heere zijn ogen wil openen ...

-Zaterdag: Twee beter dan één

Deze verzen worden vaak toegepast op een huwelijk. Het drievoudig snoer wordt toegepast op God, Nederland en Oranje. Of op een man, een vrouw en de Heere. Maar dat wordt zo niet benoemd in de tekst. Kijk naar de beelden die genoemd worden. Vers 9: samen kun je meer werk verzetten, dus meer verdienen. Vers 10: als er een ongeluk gebeurt met ...

-Zondag: Onbevattelijk groot

Het is goed om Bijbelstudie te doen. Om Gods woord te onderzoeken. Om zo kennis op te doen over Gods weg. De weg die Hij ging met Zijn volk en de weg die Hij nu nog gaat. Ook om te leren wie je zelf bent en Wie God is. Daar zegt deze psalm wat over. David beschrijft dat God alles ...

-Maandag: Toch ziet Hij de nederige

We lazen gisteren iets over Gods grootheid. Als je probeert na te denken over Wie en hoe God is, dan komt de vraag misschien op: zou die grote God Zich wel bemoeien met zo’n klein mensje als ik ben? Vergeleken met Hem stel ik toch niks voor? Wat is het dan goed om deze psalm te lezen. We lezen ...