Per 1 september 2022 wordt deze website niet langer bijgewerkt. Voor nieuws voor en over reformatorische jongeren ga je naar rd.nl

Geloven tegen de stroom in

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema Geloven tegen de stroom in, in samenwerking met de jongerenorganisatie Hervormd Jeugdwerk (HJW).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: In een zware tijd

Geen fijn Bijbelgedeelte… alleen al het eerste vers. Weet dat er zware tijden zullen aanbreken! In de laatste dagen. Dan denken we vaak aan de eindtijd. De tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Uit de Bijbel wordt duidelijk dat de tijd bedoeld wordt vanaf Pinksteren. Dan zullen er moeilijke tijden komen voor de christelijke gemeenten. Paulus schrijft het ...

-Woensdag: De wereld… ook in de kerk

Gisteren zagen we dat de zware tijden niet alleen veroorzaakt worden door oorzaken van buitenaf, maar net zo goed van binnen de kerk. Paulus heeft het niet in de eerste plaats over vervolging, maar vooral over het ongeremd uitleven van de zonde. We lezen een lange lijst zonden, die heel actueel is. Mensen die zeggen God lief te hebben, maar ...

-Donderdag: Jaloersmakend

Het gaat hier over de eerst christenen die samen kwamen onder de zuilengang van Salomo. Er gebeurden wonderen, en ze waren eensgezind bijeen. Wat kunnen we daar naar verlangen. Eensgezind. Als gemeenteleden onderling, maar ook met al die verschillende kerken en stromingen. Er zijn momenten dat je die eensgezindheid kunt ervaren. Op bepaalde vakanties, waar mensen van allerlei kerkelijke stromingen ...

-Vrijdag: De gezonde leer

We hebben gezien wat de kenmerken zijn van de kerk in de eindtijd. De kerk wordt steeds meer gelijk aan de wereld. Dat maakt haar zwak. Dat heeft niet alleen te malen met allerlei uiterlijkheden maar vooral met gedrag. Liefdeloosheid en leven in overdaad. Hier lezen we dat er ook een tijd komt dat de gezonde leer niet meer verdragen ...

-Zaterdag: Voorbeeldig

Timotheüs is al jong geroepen om de Heere te dienen in Zijn koninkrijk. Er zijn mensen die hem te jong vinden. Dat weet Paulus, daarom schrijft hij hem hierover. Laat niemand je minachten om je leeftijd, maar wees een voorbeeld. In woord, wandel, liefde, geest, geloof en reinheid. Deze oproep geld voor elke christen. Ben je dat? Dan bedoel ...

-Zondag: Elke dag strijd

Paulus is aan het eind van zijn leven gekomen. In vers 6 schrijft hij dat: de tijd van mijn ontbinding is dichtbij. Hij is niet bang voor de dood. Hij kijkt ernaar uit, want de kroon van de rechtvaardigheid heeft de Heere voor hem klaargelegd. Als Paulus terugkijkt op zijn leven, is er vreugde. Hij mag zeggen dat hij de goede ...

-Maandag: Bestaat Hij wel?

Klinkt er in jouw hart ook wel eens zo’n stemmetje: maar…. bestaat God eigenlijk wel? Stel je voor dat Hij niet bestaat? De meeste mensen zijn er toch van overtuigd dat er geen God is, zou de minderheid dan gelijk hebben die wel in Hem geloven? Zou het leven niet veel makkelijker zijn als er geen God is? Dan ...