Geven

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Liefde, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Armenzorg

Over armoede spreekt de Bijbel duidelijke taal. Echte armoede mag niet bestaan. Je hand moet voor de armen mild worden opengedaan. Dat wordt verschillende keren in het Bijbelgedeelte van deze dag genoemd. Daar kunnen we veel van leren. Ondanks de sociale voorzieningen voor de armen in ons land is er nog veel stille armoede. En wat denk je van de ...

-Woensdag: Diaconiecollecte

Tijdens het collecteren in een kerkdienst mag je normaal gesproken eerst geven voor de diaconie of voor een diaconaal doel. Daarna volgt er een collecte voor de kerkvoogdij of het kerkgebouw. Je denkt bij het geven eerst aan de ander en dan pas aan jezelf. De ene keer wordt een diaconie gevraagd om voor een bepaald doel te collecteren. Een ...

-Donderdag: Noodhulp

Bij een grote ramp ergens in de wereld wordt vaak een beroep op je gedaan. Er is geld nodig om noodhulp te kunnen verlenen. Denk aan een tsunami, aardbeving of hongersnood. Er wordt een collecte gehouden en je maakt misschien via de bank zelf wat over. Aan het slot van Handelingen 11 lezen we ook over noodhulp. Agabus is met een ...

-Vrijdag: Tot nut van je naaste

Liefde tot de Heere brengt liefde tot de ander met zich mee. Dat verandert je geldbesteding. Dan krijg je oog voor de nood in je omgeving. Misschien zijn daar wel mensen die het niet zo breed hebben. Gezinnen die tobben met ziekte en zorgen. Mensen die met een minimumloon moeten rondkomen. Een weduwe of een alleenstaande moeder die met haar ...

-Zaterdag: Doe goed aan allen

Wie moeten we wat geven? Aan wie moeten we goed doen? Gooi ik wat in deze collectebus of maak ik wat over aan die stichting? Het is soms moeilijk om een keus te maken. Paulus is in de Galatenbrief heel duidelijk: ‘Laat ons goed doen aan allen.’ Aan allen, dus we mogen geen onderscheid maken op grond van ras, volk ...

-Zondag: Doe gij desgelijks

Je kunt het niet begrijpen. De priester en de Leviet, van wie je zou verwachten dat zij toch zeker wel de gewonde man zouden helpen, lopen hem voorbij. Maar de Samaritaan, van wie je zou verwachten dat hij snel voorbij zou gaan, omdat de gewonde man een vijand van hem is, gaat hem liefde en zorg geven. De Samaritaan doet ...

-Maandag: Gods gave

We zijn aan het eind gekomen van een week, waarin we hebben nagedacht over geven. Veel is er aan de orde geweest. Deze laatste keer gaat het over Gods gave. Daarbij vergeleken valt al ons geven totaal in het niet. God gaf namelijk het liefste wat Hij had: Zijn eniggeboren Zoon. Jij wilt misschien veel aan anderen geven. Maar zou ...