Gods Woord onderzoeken

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Onderzoekt de Schriften, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongeren¬organisatie (HHJO).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Neem en lees

Je kent de tekst: ‘Onderzoekt de Schriften.’ Dat is een gebod, een eis. Hij Die het beveelt, spreekt met gezag. Hij wil in het leven het eerste en laatste woord hebben. Hijzelf heet de Eerste en de Laatste Hijzelf is het vleesgeworden Woord. Het is de Heere Jezus Die tot het onderzoek van de Schriften heeft verplicht. Hij kan ons ...

-Woensdag: Een goed verstaander

Gisteren lazen we Jezus’ bevel om de Schriften te onderzoeken. Een zaak van levensbelang. Hierbij gaat het om het lezen én verstáán van de Schriften. Mag ons dat duidelijk worden als we luisteren naar de woorden die Jezus zegt. Na de genezing op de sabbat van de lamme te Bethesda ligt de Heere Jezus onder vuur. Mensen koesteren slechte ...

-Donderdag: Met de paplepel ingegeven

Misschien is het jou met de paplepel ingegeven: lees je Bijbel, bid elke dag. Inmiddels zal het je vanuit de geschiedenis die Jezus’ opmerking bevat om de Schriften te onderzoeken, wel duidelijk zijn dat er alle reden is om zo’n aansporing thuis te zeggen en te horen. De inhoud is de dwingende reden. Jij en ik moeten er eens ...

-Vrijdag: Gevaarlijke vergeetachtigheid

Slordig Bijbellezen of de Bijbel gaat nog weinig open… Het gebeurt zomaar. Je hebt het soms niet eens in de gaten. Dat jouw Bijbel dicht blijft, kan veel redenen hebben. Ze zijn soms heel aannemelijk. Te druk. De studie kost heel wat uren, je werk slokt je op, het onderhouden van de vriendschap vergt de nodige tijd en inspanning, en ...

-Zaterdag: Traditiegetrouw

We doen dat altijd zo, zegt iemand, we zijn dat zo gewend, het is al een oude traditie. In bepaalde gezinnen bestaat bijvoorbeeld een traditie om de dag altijd met schriftlezing en gebed te beginnen en te besluiten, en de maaltijden met hetzelfde tweetal te eindigen. Zulke gebruiken worden overgedragen, aangeleerd en door de geslachten heen gehandhaafd. Wat kunnen gewoonten ...

-Zondag: Attentie, attentie…

Je hebt een Bijbel tot je beschikking, misschien zelf gekocht, of bij een bijzondere gelegenheid gekregen. We hebben op de catechisatie en op school geleerd dat het zogenaamde ‘Boek der boeken’ uit delen bestaat: het Oude en het Nieuwe Testament, boeken van het oude verbond en van het nieuwe verbond. In het eerste staat dat Jezus komt, in het tweede ...

-Maandag: Einde van alle tegenspraak

Waarom zou ik de Bijbel lezen? vraagt zo nu en dan een jongere. Wat is het nut ervan? Uit Paulus’ woorden aan Timotheüs is al één antwoord gegeven: om te leren, wijs te worden tot ons behoud. We hebben ernaar geluisterd. Maar het is niet het enige nut: de Schrift is óók nuttig tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing ...