Jong geleerd

Wie jong leert over God en Zijn Woord, heeft daar later veel profijt van. Lees maar mee met dit Bijbelrooster van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Jong geleerd

In een van de eenvoudige hutten van het Israëlieten groeit een jongen op. Veel jongens van zijn leeftijd zijn er niet. De Farao van Egypte had besloten dat alle jongens van de Israëlieten verdronken zouden worden. Vader Amram en moeder Jochebed leverden het jongetje echter niet aan de Egyptische soldaten. Ze verborgen hun zoontje. In Hebreeën 11:23 staat: ‘...

-Woensdag: Een belangrijke positie

Er is een verschrikkelijke droogte in Israël. Het is een oordeel van de Heere, vanwege de zonden van de koning en het volk. De Heere is echter lankmoedig, Hij zendt Zijn knecht Elia met de boodschap dat er weer regen zal komen. Op weg naar het paleis ontmoet hij een jonge man die een belangrijke positie heeft aan het ...

-Donderdag: Apart gezet

Het gebeurde in het derde jaar van de koning Jojakim. Oude mensen, jonge mensen, eenvoudige mensen en leden van de koninklijke familie werden weggevoerd. De profeten hadden gewaarschuwd, maar het volk heeft niet willen luisteren. Ze worden op transport gezet naar het tweestromenland tussen de Eufraat en de Tigris, het huidige Irak. Onder de gedeporteerden is een groepje jonge mensen ...

-Vrijdag: Tranen van liefde

‘Absalom, mijn zoon, mijn zoon.’ Wat klinkt er een zee van leed in die paar woorden. Een ontstellend bericht krijgt vader David. Op een verschrikkelijke manier is er een einde gekomen aan het jonge leven van Absalom. Door eigen schuld. In een roekeloos verzet. In een zondige opstand tegen zijn vader. Wat kan een diep verdriet het hart van ouders ...

-Zaterdag: Denk aan je Schepper

Ben jij er blij mee dat de Heere alles weet? Zou je, als je de Heere dient, wel echt blij kunnen zijn? Kun je dan nog wel genieten van het leven? Koning Salomo geeft er een antwoord op. In Prediker 11: 9 kun je het vinden. Daar staat, met mijn woorden gezegd; ‘Verblijd je, jongen, meisje, in de dagen van je jeugd.’ ...

-Zondag: Vlucht voor de zonde

Was iedereen maar als de apostel Paulus! Hij schrijft aan zijn jonge vriend: ‘Vliet de begeerlijkheden der jonkheid’. Paulus is niet vergeten dat hij ook jong is geweest. Hij weet dat er een appèl wordt gedaan op jonge mensen. Satan lokt de jongere met zijn begeerten. Begeerten waar je met je hart ‘ja’ tegen zegt. Daarom schrijft Paulus: ‘vlucht ...

-Maandag: Catechisatie en jeugdwerk

Paulus wil zijn jonge vriend Timotheüs opscherpen. Hij herinnert hem eraan dat hij van jongs af bij de Schriften is opgevoerd. Zijn moeder Eunice en zijn grootmoeder Loïs hebben hem onderwezen uit het Woord van God. Paulus voegt eraan toe dat ‘alleen dit Woord wijs kan maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is’ (vers 15). ...