Kruisleven

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Kruisleven, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Lijden

Jesaja 53 is een heel bekend hoofdstuk. Tegelijk zo diep en rijk dat je er in kunt blijven studeren. Elke keer valt je oog op iets anders en zie je meer hoe het vervult is in het leven van de Heere Jezus. Daarom willen we over dit thema, kruisleven, een paar dagen nadenken vanuit dit hoofdstuk. We horen de apostolische geloofsbelijdenis ...

-Woensdag: Verachting

De joden verachten Hem. Zij verwachten een Koning! Iemand van hoge en edele afkomst, want de Messias komt uit het geslacht van koning David. Inmiddels is er van dat geslacht weinig over wat aan een koning doet denken: Jozef is een gewone, arme timmerman. Hij komt uit een arm en veracht geslacht, uit Galilea, waar je ook niets goeds van ...

-Donderdag: Waarom droeg Hij een kruis?

We hebben de afgelopen twee dagen overdacht dat de Heere Jezus op deze aarde geleden heeft, en veracht was. Waarom deed Hij dat? Dat lees je in deze verzen. Om ziekten en leed, overtredingen en ongerechtigheden, als straf. Lees er niet overheen! Dat kleine woord: onze, ons. Wat staat het er vaak. Niet Zijn zonde en ongerechtigheid. Om onze zonde. ...

-Vrijdag: Draag jij een kruis?

In 2 Tim. 3 : 12 staat: Iedereen die godvruchtig wil leven in Christus Jezus zal vervolgd worden. Dat gaat over mensen die verbonden zijn met Christus. Ze weten dat ze op Zijn kosten leven. Daarom willen ze vrucht dragen voor Hem. Als je alleen lid bent van een kerk, en met je mond belijdt een christen te zijn, zal het je weinig kosten. ...

-Zaterdag: Waarom draag jij een kruis?

De Heere Jezus heeft geleden zodat wij genezen kunnen worden van onze dodelijke ziekte die zonde is. Hij droeg de straf van God zodat er voor ons vrede mogelijk is. Toch dragen ook Zijn volgelingen nog een kruis. Waarom is dat nodig? Er is al betaald, dus dat hoeft niet meer. God eist maar één keer betaling. De Heere Jezus ...

-Zondag: Hoe draag je het kruis?

Toen Hij verdrukt werd, deed Hij Zijn mond niet open. Hij was als een lam, een schaap. Hij sprak niet tegen. Hij rechtvaardigde Zich niet tegenover mensen. In de hof van Gethsemané bood Hij geen tegenstand. Voor Kajafas antwoordde Hij niets op Zijn beschuldigingen. Voor Pilatus en Herodes bleef Hij het zwijgende Lam. Toen Hij aan het kruis hing, en ...

-Maandag: Uitzicht in lijden

Hij zal nageslacht zien! Er is uitzicht in Zijn lijden. Er zal iets uit voortkomen. We lezen dit ook in Psalm 22. Daar staat:” Het nageslacht zal Hem dienen… want Hij heeft het gedaan”. Het was toen al zo zeker dat Hij zou komen, en dat Hij het werk zou volbrengen. En ook dat er vrucht op Zijn werk zou zijn. ...