Ontmoeten

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Ontmoeten, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Wees bescheiden

Deze week willen we kijken wat we uit de Bijbel kunnen leren over ontmoeten. Het is op dit moment wat lastiger om allerlei ontmoetingen te organiseren. De meeste mensen missen dat. Alle digitale bijeenkomsten zijn geen vervanger voor het elkaar in levenden lijve ontmoeten. Er ontstaan in verschillende kerkelijke gemeentes allerlei initiatieven om de contacten te onderhouden. We willen eerst ...

-Woensdag: Zie een mens

In de evangeliën van Mattheus, Markus en Johannes gaat het vaker over een bezetene, blinde, lamme, dove, dan bij Lukas. Hij schrijft meestal over een man die verlamd was en een mens met een dorre rechterhand. Dat is leerzaam voor ons. Je bent niet je handicap, je bent een mens. Een mens met een naam. God wil dat wij ...

-Donderdag: Blijf trouw

In dit Bijbelgedeelte is het de laatste keer dat er iets staat over Lukas. Paulus schrijft vlak voor zijn sterven een afscheidsbrief. Demas heeft mij verlaten, schrijft hij, alleen Lukas is bij mij. Paulus en Lukas zijn weleens even uit elkaar gegaan. Wij lezen hierover in Handelingen. Maar ze hebben lange tijd samen lief en leed gedeeld. Er was meer ...

-Vrijdag: Jezus ontmoet zondaren

Niemand heeft zo’n zwaar werk als de Heere Jezus. Middelaarswerk. Om tussen God en mens te bemiddelen, kwam Hij naar deze aarde. Zijn lijden begon niet pas aan het eind van Zijn leven, maar was er vanaf Zijn geboorte. We lezen hier dat de Heere met Zijn discipelen naar een rustige plek wil gaan, om te rusten en te ...

-Zaterdag: Ont –moeten

Je kunt het woord ook anders lezen. Ont-moeten. Niet meer moeten. Of minder moeten. We moeten best veel. Dat horen we in de kerk, op catechisatie. Ook in deze Bijbeloverdenkingen worden we opgeroepen om naar elkaar om te kijken en om na te denken over je leven. We leggen onszelf van alles op en krijgen door de mensen om ons ...

-Zondag: Liefde is….

Paulus begint zijn brieven vaak met een stuk over de leer, maar er komt meestal ook een stuk over het leven. Want ons leven moet in overeenstemming zijn met onze leer. Het Woord bepaald ons dagelijks leven, en als het goed is ook de manier waarop we met elkaar omgaan. Onze liefde moet ongeveinsd zijn, staat op meerdere plekken in ...

-Maandag: Als broers

Philadelfia is het woord voor broederlijke liefde. Dat wordt vaak gebruikt om duidelijk te maken hoe het was in de eerste christengemeenten. In de kille Romeinse wereld was het uniek, dat mensen in een gemeenschap leefden als broeders en zusters. Het betekent dat ze met elkaar verbonden zijn. Ze horen bij elkaar en letten op elkaar. Ze zorgen ook voor ...