Per 1 september 2022 wordt deze website niet langer bijgewerkt. Voor nieuws voor en over reformatorische jongeren ga je naar rd.nl

Samuël

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema ”Samuël”, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Horen naar Gods stem (I)

Hoor jij de stem van God wel eens? Heeft hij jou geroepen tot een bepaalde taak? Misschien vind je dit een vreemde vraag. Maar het leven met de Heere is, met eerbied gezegd, geen eenrichtingsverkeer. Het is de Heere Die jouw leven leidt. Hij maakt zich bekend. Het is de vraag of jij de stem van de Herder hoort en ...

-Woensdag: Horen naar Gods stem (II)

De Heere roept en spreekt tot Samuël. Ook nu nog spreekt Hij vooral door Zijn Woord. Maar er zijn ook andere manieren waarop God spreekt: denk aan je geweten, de schepping, aan iets dat in je herinnering komt of door andere gelovigen die je de weg wijzen. Luisteren is één, maar gehoorzamen iets anders. Alleen wie naar de Heere ...

-Donderdag: Bidden uit de Bijbel

Zelfs ouderlingen vinden bidden moeilijk. Bekend is het kortste gebed dat een ouderling na een kerkdienst deed in de consistorie: ‘Heere, zegen deze spijze, om Jezus’ wil. Amen.’ Kort en krachtig, maar ook waar! Bidden vinden we soms moeilijk. Wat moet je bidden? Hoe moet je bidden? Misschien vind je jezelf wel een slecht bidder. Nou, leer dan van het ...

-Vrijdag: Daniël brengt zijn vraag voor God

Samuël bracht al zijn vragen in het gebed bij God. In Psalm 99 lees je dat hij, net als Mozes en Aäron, als voorbidder Gods Naam aanroept in het gebed. Dat bidden blijft niet zonder gevolgen. ‘Zij riepen tot de HEERE en Hij verhoorde hen’ (Ps. 99:5). God spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft (Ps. 85:3, berijmd). Dat zie ...

-Zaterdag: Antwoord krijgen

‘Heeft bidden zin?’ Dat is een vraag die je om je heen soms hoort. Misschien vraag jij jezelf het ook wel af. Ondanks dat er enorm veel gebeden wordt, verwacht slechts 6% van de gereformeerde gezindte een antwoord van God. Ongeveer een derde zegt zelfs te verwachten dat er helemaal geen antwoord komt. Dat blijkt uit onderzoek van de GezinsGids. Voor ...

-Zondag: Leider van een afkerig volk (I)

Wat moeilijk voor vader Samuël! Zijn kinderen luisteren niet meer naar van de Heere. Nog pijnlijker is het als anderen dat recht in je gezicht zeggen. De oudsten van Israël gebruiken de dwaalwegen van Samuëls kinderen als een argument om een koning te verlangen. Op het eerste gezicht lijkt er met dat verlangen niets mis te zijn. ...

-Maandag: Leider van een afkerig volk (II)

Samuël ziet met lede ogen toe hoe het volk het verlangen van hun hart krijgt. Want de Heere laat het gebeuren. Aangrijpend! Hij geeft Israel over aan ‘het goeddunken van hun eigen hart’. Hun zondige verlangen naar een koning als alle andere volken, is niets minder dan het verwerpen van God (vs. 7). God vervult de wens van het volk, ...