Van duisternis naar licht

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Van duisternis naar licht, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Licht in de duisternis

Dat is toch waar we allemaal naar verlangen. Nu het coronajaar 2020 om is, kijken we uit naar een nieuw jaar waarin waarschijnlijk alles weer normaal wordt. Vooral de ontmoetingen. Weer naar school, je verjaardag gewoon kunnen vieren en allerlei verenigingen kunnen bezoeken. Daarbij is dit de donkerste periode van het jaar. We verlangen naar de zon, de lange lichte dagen ...

-Woensdag: In toorn… ontferming.

Deze profeet leefde in een donkere tijd. De oordelen van God werden aangekondigd. En let er dan op wat Habakuk gaat doen: bidden! God smeken om redding. Heere, behoud Uw werk. Gods werk zal nooit ophouden, maar Habakuk vraagt of de Heere Zijn werk wil verlevendigen. Want hij weet dat dat het enige is wat uitkomst kan geven midden in ...

-Donderdag: Tevredenheid

Ja maar….. het leven is soms zo moeilijk, het valt zo tegen. Hoe kan ik dan als christen leven, vol vertrouwen dat God voor mij zorgt? Ik weet dat God wijs is, dat Hij alles regeert, dat Hij liefde is. Maar ik zie het niet. Zie dan op het kruis van Christus! Denk erover na dat God zelfs Zijn eigen ...

-Vrijdag: Alle roem is uitgesloten

Als je werkelijk gelooft en belijdt dat in het kruis van Christus onze enige redding ligt, sluit je daarmee alle andere dingen uit. Dat je elke dag zo trouw stille tijd houdt, leest in de bijbel en bidt is niet iets om je op te beroemen. Je belijdenis, kerkgang, goede werken, keurige leven: het is niets. Dat is nog wel ...

-Zaterdag: Aan alle mensen

Wat staat er ontzettend veel in deze paar verzen. Van kerst tot wederkomst. En hoe we de tijd daartussen moeten leven. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Zie je dat het niemand buitensluit? Aan alle mensen wordt deze genade, die ons zalig kan maken, verkondigd. Dat hebben we met kerst weer gehoord. Zijn naam is Jezus, ...

-Zondag: Hoop

Als we zo nagedacht hebben over wat wij ervan terecht brengen, zou je hopeloos en moedeloos kunnen worden. Daar is ook alle reden toe. Elke dag dat je terug kijkt is het weer niet zo gegaan als je je voorgenomen had. Maar lees verder in de brief aan Titus: Hij maakte ons zalig, niet op grond van onze werken, maar ...

-Maandag: Het kruis

Er wordt weleens gezegd dat we aan de voet van het kruis moeten gaan zitten. Daar kunnen we veel leren. Dan wordt bedoeld dat we moeten nadenken, voor onszelf, wat daar gebeurde en waarom. Gewoon overdenken, met de bijbel open, en je hart open. Wat valt daar zoal te leren? Daar komt de liefde van God de Vader voor een ...