Voorbijgegaan

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Voorbijgegaan, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Terugdenken

Het jaar 2020 is alweer bijna voorbij. Het is een bijzonder jaar geweest en we zullen het ons lang herinneren. Het is goed om voor jezelf het voorbijgegane jaar te overdenken. Als je dat nog nooit gedaan hebt, probeer het eens. Pak je agenda erbij, probeer hoogte -en dieptepunten terug te halen. Wat bracht het jaar jou? Een oud gedicht begint ...

-Woensdag: Hoe bracht jij het eraf?

Als je zo terugkijkt wat er het afgelopen jaar gebeurt is, kijk dan ook naar je eigen hart. Wat is daarmee gebeurt? Ben je een beter mens, een betere christen, geworden? Ik hoop dat je het ge-probeerd hebt. Om aan al de eisen van Gods heilige wet te voldoen. Zo te leven als Hij wil. Dan kan het nu zo ...

-Donderdag: God begint

We lezen makkelijk over dingen heen, zeker als je al jaren de Bijbel hoort, en bekende geschiede-nissen zoals deze leest. We weten het al. Het is zo bekend, de woorden dringen nauwelijks meer tot ons door. Daarom is het goed om ook eens een andere vertaling te lezen, of probeer zo te lezen alsof je de Bijbel voor het eerst ...

-Vrijdag: Daarom kwam Hij

We lazen eerder deze week dat wij door de Geest overtuigd moeten worden van onze zonde: de zonde van ons ongeloof. Als het licht van de Geest in ons hart schijnt zien we hoeveel zonde er in is. Dan kunnen we niet zonder ons te schamen terugkijken op het afgelopen jaar. Dan zullen we zien dat we de Heere Jezus ...

-Zaterdag: Zie je het?!

De mensen komen vragen wie hij is, deze wegbereider van de Heere Jezus. We lezen in andere gedeelten dat Jezus over hem zegt dat er niemand meer is dan Johannes de Doper. Hij noemt hem een brandende en lichtende kaars. Maar wat is deze man zelf bescheiden, ootmoedig en nederig! Ik ben maar een stem. Zelfs Zijn sandalen vastmaken zou ...

-Zondag: Jezus komt!

We lezen hier de afscheidswoorden van de Heere Jezus. De laatste woorden die Hij spreekt tot Johannes. Het einde van de Bijbel. Ik kom spoedig, zegt Hij. We horen weleens over mensen die denken te weten wanneer Hij komt. Maar het is nog niet uitgekomen. We lezen in de bijbel vaak dat niemand weet wanneer die dag komt. Alleen de ...

-Maandag: Het einde

Ja, het einde van het jaar 2020 is dichtbij. Nog een paar dagen, die zo anders zijn dan andere jaren. Weinig bijeenkomsten, niet in de gemeente en niet met je familie. Probeer het van de positieve kant te zien: meer tijd om na te denken over het einde. Meer tijd om met een goede vriend of met familie te praten over ...