Wat is dwaasheid?

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Wat is dwaasheid, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).
Download het Leesplan als PDF

-Dinsdag: Arglistigheid

Een tijdje geleden hebben we naar het woord wijsheid gekeken. We leren uit de Bijbel dat we die wijsheid van onszelf niet hebben. We zijn dwazen. Misschien vind je dat het met jou nog wel meevalt. Jij bent niet zo dwaas om coronafeestjes te houden, het milieu onnodig te belasten… en noem al die dingen maar op die anderen doen. ...

-Woensdag: Driftig worden

Het boek Spreuken is wijsheidsliteratuur. Dat is geen boek om even snel te lezen, maar om tot je door te laten dringen. Steeds een paar verzen. Hier vinden we een aantal verzen die gaan over ons onderwerp. En dan valt op dat vers 17 en 29 overeenkomsten hebben. Het gaat over mensen die snel boos worden. Iemand die opvliegend is, snel geï...

-Donderdag: De Gekruisigde.

Hoe durf je dat op te schrijven…. Christus, de Gekruisigde, een dwaasheid?? Paulus wist niets anders om over te preken dan Jezus Christus, de Gekruisigde. Als je Hem door genade lief kreeg grijpen deze woorden je aan. Hoe kan iemand dit zeggen? Maar heb jij weleens geprobeerd om aan iemand die hier niet bij opgegroeid is uit te leggen wat ...

-Vrijdag: Er is geen God

Gisteren lazen we dat de Grieken het kruisevangelie dwaasheid vinden. Maar, zou je zeggen, het kan nog erger. Er zijn mensen die zeggen dat er geen God is. Deze dwaas zegt het in zijn hart, dus bij zichzelf. Sommigen denken het, anderen zeggen het. Zo erg is het bij mij niet, zeg je. Ik ga naar de kerk, ik lees ...

-Zaterdag: Geen olie

In het hoofdstuk voor onze tekst spreekt de Heere over Zijn wederkomst naar de aarde. Hij roept op om waakzaam te zijn, bereid te zijn. Dan volgt de gelijkenis van de tien meisjes. Ze wachten op de komst van de bruidegom. Zo horen christenen te leven in afwachting van de wederkomst van de Heere. Er staat dat er vijf wijze ...

-Zondag: Aardse schatten vergaderen

De Heere Jezus heeft ons veel onderwijs gegeven door Zijn leven: door Zijn woorden en Zijn daden. Hier gaat het over de dwaasheid van het altijd maar bezig zijn om rijk te worden. Eerst komt er een man naar Hem toe die zich zorgen maakt of hij wel voldoende van een erfenis krijgt. Wat hebben deze kwesties voor veel problemen ...

-Maandag: Horen en niet doen

Gisteren ging het ook over het vele onderwijs wat de Heere ons geeft. Nu wijst Hij ons erop dat het niet genoeg is als we Zijn woorden horen. Je moet het ook daadwerkelijk doen. Dan ben je wijs. Zijn woord wat je leest en hoort naast je neer leggen is dwaas. We lezen hierover ook zo duidelijk in Johannes 13 vers 17. ...