Zijn er in 2050 vrouwelijke ambtsdragers in jouw kerk?

Coen: „De komende dertig jaar zou er op dat vlak best weleens wat kunnen verschuiven. In gereformeerde kringen zie je al vrouwen in het ambt. Ik denk niet dat we dat in reformatorische kerken snel zullen zien, maar schuiven gaat het wel.”

Len-Marie: „Misschien dat er over dertig jaar in meer kerkverbanden vrouwelijke diakenen zijn. Omdat er in de vroegchristelijke kerk ook diaconessen waren, voor het praktische werk. Maar ik ben er niet voor en denk ook niet dat het Bijbels is. Ik verwacht in mijn eigen kerkverband geen vrouwelijke ambtsdragers.”

Coen: „Eigenlijk bizar dat we nu speculeren over hoe snel deze ontwikkeling zal gaan. Een vrouw in het ambt gaat gewoon lijnrecht tegen de Bijbel in.”

Ds. T. A. Bakker: „Toch zien we dat de ene na de andere kerk omgaat. Zelf zeggen ze dat het te maken heeft met beter Bijbellezen. Maar ik vermoed dat het met de tijdgeest heeft te maken.”

Elise: „Vanuit de Bijbel kun je heel makkelijk beargumenteren dat vrouwen geen ambt mogen bekleden in de kerk. Maar eerlijk gezegd kan ik me haast niet terugplaatsen in de gedachte dat dat logisch is. En dan wordt het wel lastig om eraan vast te houden.”

Ds. T. A. Bakker: „Inderdaad, het voelt voor ons haast ongemakkelijk om zo over de rol van de vrouw spreken. Maar dan denk ik: juist waar het Evangelie schuurt met onze overtuiging, moeten we buigen en luisteren naar Gods Woord.” 

 

Hoe denken behoudende christenen in 2050 over schepping en evolutie?

Minne: „Wat een eng onderwerp. Ik heb lang geprobeerd met logisch denken de waarheid betreffende evolutie en schepping te achterhalen. Maar het wordt alleen maar ingewikkelder. Ik zal geen stellige uitspraken meer doen.”

Ds. T. A. Bakker: „Wat eerlijk dat je daarvoor uitkomt.”

Elise: „Het is inderdaad lastig. Evolutie is een relatief nieuw onderwerp in de natuurwetenschap. Theologisch is dat ongemakkelijk.”

Minne: „Ik denk gewoon dat een mens op aarde de waarheid nooit volledig kan achterhalen.”

Gert Jan: „Dat denk ik ook niet. Maar ik weet wel dat christenen in een ander paradigma denken dan de natuurwetenschap. Zodra we de denkkaders van beide beschouwingen helder hebben, kunnen theologen en biologen een constructief gesprek met elkaar aangaan.”

Elise: „Het probleem is dat biologen met hun theorie een claim leggen over theologie. En andersom.”

Ds. T. A. Bakker: „Je kunt het inderdaad niet simpel afdoen. Ik heb over dit onderwerp een masterscriptie geschreven. Wij geloven in schepping, zondeval en herstel. Door dat schema gaat een streep als je evolutie omarmt. Er zijn christenen die proberen schepping en evolutie bij elkaar te krijgen. Theologische oplossingen te vinden. Ze slagen daar mijns inziens niet in. Weet je: ik snap alle vragen, maar zullen we alsjeblieft God aan het woord laten.”

Elise: „Inderdaad. Als evolutie waar blijkt, gaat er een kruis door onze theologie. Dan kan het christendom zijn koffers wel inpakken en hebben we als mensheid een gigantisch probleem. Dan is er geen hoop voor de wereld.”

Minne: „Misschien dat je intellectueel gezien kunt zeggen: Mijn verstand is te beperkt, misschien kunnen schepping en elementen uit de evolutie wel naast elkaar bestaan op een manier die ik niet zie. Maar de doorsnee mens kan daar compleet niet mee uit de voeten.”

Len-Marie: „Ik weet dat er in de wetenschap veel bewijzen voor evolutie zijn. Maar wetenschap heeft als vooronderstelling dat God geen oorzaak kan zijn. Hoe kun je dan bij Hem uitkomen? De theologische consequenties van evolutie zijn zo groot dat ik de schepping omarm.” 

 

Kunnen homoseksuelen in jouw kerk over dertig jaar de zegen meekrijgen?

Elise: „Onder alle omstandigheden wil ik niet in de discussie kerk versus homo terechtkomen. We hebben homo’s in de kerk.”

Coen: „Ik zie geen enkel Bijbels argument voor het homohuwelijk. Maar laten we alsjeblieft onze homo’s in liefde omarmen.”

Elise: „We zeggen vaak: We houden van de mensen, niet van hun daden. Maar dan wijs je puntje bij paaltje iemand toch alsnog af?”

Ds. T. A. Bakker. „We moeten in liefde om homo’s heen staan. Tegelijkertijd is de Bijbel wel duidelijk als het gaat om het afwijzen van de homoseksuele praktijk. Als ik op de kansel de Bijbel niet meer mag naspreken, kan ik wel inpakken.”

Coen: „Ik spreek Henry Bax regelmatig. Hij heeft pas een prachtig filmpje gemaakt met Puntuitvlogster Caroline Schimmel. Henry vertelt eerlijk dat hij zijn homoseksualiteit ziet als een kruis dat hij heeft gekregen. En dat hij dus celibatair door het leven zal gaan. Uit dat filmpje zijn echt mooie dingen voortgekomen. Ik ben er diep van overtuigd dat zijn houding de juiste is. Het is een geloviger houding dan: God is liefde, houdt van iedereen en wil toch gewoon dat je gelukkig bent. Hoewel dat natuurlijk ook waar is.” 

Ds. T. A. Bakker: „Juist. En ik ben ervan overtuigd dat je profetisch kunt spreken en tegelijkertijd pastoraal kunt zijn. Ook over dertig jaar.”