Bezorgd is de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG). „Nu jongeren weinig in de kerk komen, voelen ze zich al snel minder verbonden met de gemeente en de prediking”, signaleert Nijsink. In het JBGG-onderzoek, dat binnenkort wordt gepubliceerd, stelden jongeren herhaaldelijk dat ze het contact met de gemeente missen. „Een van hen zei: „Stel nu dat ik niet meer naar de kerkdienst luister. Dan verdwijn ik onder de radar. Dat is best een gek idee.” Een ander, met gezondheidsprolemen: „De kerkenraad heeft niet gevraagd hoe het met me gaat.” En: „Ik denk dat onze gemeente wel meer jongeren zoals ik heeft verloren.”

Nijsink vraagt zich af hoeveel jongeren hun plek in de kerkbank in het post-coronatijdperk zullen leeglaten. „De coronacrisis is niet de aanleiding voor het vertrek van jongeren, maar versnelt dat proces wel. Wij horen dat ouders het moeilijk vinden om hun kinderen te motiveren voor een onlinekerkdienst. JV-leiders verliezen het contact met hun leden en kerkenraden zeggen dat ze geen zicht op hun jongeren hebben”, hoort Nijsink. „Als straks de mist optrekt en corona voorbij is, hoeveel jongeren zijn er dan vertrokken?”

 

Escaperoom

De JBGG adviseert kerkenraden en jeugdwerkers het contact met jongeren niet te laten schieten. „Wees verstandig, maar niet te bang om binnen de mogelijkheden iets te organiseren”, vindt Nijsink. Zo organiseerde een jeugdvereniging in Klaaswaal een online-escaperoom en in Geldermalsen kwamen jeugdwerkers met een onlinedropping op de proppen. Ook een digitale Bijbelstudie of ludieke vlog voor ouderen zijn manieren om jongeren bij de gemeente betrokken te houden, tipt de JBGG op zijn website.

 

Gezondheid

Alarmerende onderzoeken over de psychische gezondheid van jongeren buitelen de laatste maanden over elkaar heen. Tieners voelen zich door de coronamaatregelen vaker depressief en eenzaam en vrezen voor de economische gevolgen van de crisis. Nijsink: „Ik heb geen signalen dat deze problemen onder kerkelijke jongeren minder zouden spelen omdat ze houvast hebben in God en gedragen worden door de gemeente. Als ambtsdragers en ouders mogen we jongeren juist leren zien wat het betekent om lid te zijn van een gemeente. Dat je niet alleen op zondag naar de kerk gaat voor je eigen ziel, maar dat je, vanuit Gods liefde die in je hart is uitgestort, er wil zijn voor andere gemeenteleden.”

 

 

Digitaal naar de jv

2020-12-02-ACH30-portret_melissa_mussche-2-FC.jpg

Melissa Mussche (19) uit Genemuiden is lid van de hersteld hervormde gemeente in haar woonplaats. „Het geloof, de kerk, de gesprekken met jongeren onder elkaar, geeft zekerheid.” Dat helpt haar de coronaperiode door. „Ik las kortgeleden een boek waarin een mooi voorbeeld voorbijkwam: „Christus is je Rots, en het is niet de rots die onderhevig is aan eb en vloed, maar de zee.” Jezus blijft hetzelfde, alleen de omstandigheden veranderen.”

De jeugdvereniging ging digitaal door. En organiseerde daarnaast onlineavonden voor de gemeente. Een muziekuurtje waarbij iedereen een lied of psalm voor een ander kon opgeven. Of een quizavond. „En dat is een tip voor jeugdwerkers van een gemeente: laat jongeren zulke avonden organiseren. Wanneer je hen hierbij betrekt, geeft dat verbondenheid met elkaar. En zo is het misschien makkelijker om eenzame jongeren erbij te houden. Je hoeft niet te praten, maar kunt iets doen.”

 

 

Troost en zekerheid

2020-12-02-ACH30-portret_Ruben_slingerland-3-FC.jpg

Ruben Slingerland (15) kerkt in de gereformeerde gemeente in Nederland in Bruinisse. De kerk helpt hem de coronacrisis door. „Tijdens de onzekerheid van de eerste maanden van de crisis –wanneer kunnen we weer naar school, wanneer wordt alles weer normaal?– is het Woord van God altijd blijven klinken. Het geeft troost en zekerheid als je weet dat God alle dingen in Zijn hand heeft.” Ruben vindt het fijn dat catechisaties en de avonden van de jeugdverenigingen doorgaan. „Dat zijn momenten waarbij je contact hebt met leeftijdsgenoten. Het is fijn dat je elkaar, behalve op school, ook in de kerk ziet. Als je elkaar langere tijd niet ziet, word je onderling afstandelijker. Daarom is het goed dat de kerk deze activiteiten laat doorgaan. Hoe meer contact je hebt met elkaar, hoe beter het helpt tegen eenzaamheid of depressie onder jongeren.”