Je verwacht misschien dat ik ga schrijven: wees voorzichtig met emoties. Dat ga ik ook schrijven en daar heb ik, denk ik, Bijbelse redenen voor. Toch noem ik het eerst een voorrecht dat de Heere ons met gevoelens heeft geschapen. In de herschepping (de waarachtige bekering) werkt de Heere niet buiten onze gevoelens om. In de Bijbel lezen we dat Gods kinderen soms heel sterke gevoelens hebben en dat deze door de Heere worden opgewekt! Lees maar Psalm 36:9, met de verwijzingen in de kanttekeningen. In Hooglied spreekt Christus tot Zijn kinderen: „Eet, vrienden, drinkt, en wordt dronken, o liefsten.” De kanttekeningen leggen uit: „Wees overvloedig verzadigd met geestelijke vreugde.” Petrus schrijft over een „onuitsprekelijke en heerlijke vreugde” (1 Petr. 1:8).

Als de Heere de vloek van de wet in het hart afdrukt, zijn er sterke gevoelens van schrik en angst (Ps. 88:16, 17). Maar als Hij het Evangelie als een balsem in de zielenwond giet, geeft dat diepe blijdschap.
Als de Heere een schuldige predikant de liefde van Christus doet ervaren, is er ook een sterke behoefte om groot van Christus te preken. De liefde wil Hem aanprijzen en hartelijk aanbevelen aan iedereen die het hoort. Dan kan het gebeuren dat je emoties merkt bij de predikant. Je voelt dat de Heere dicht bij hem is. Het is geen slecht teken als er dan in de kerk tranen worden gezien van verlangen naar en jaloersheid op het geluk van Gods volk. Iemand zei tegen me: Vroeger zag ik in de kerk veel meer tranen dan nu, hoe komt dat toch?
Ondertussen moet een predikant niet bewust emoties gaan oproepen. Zulke fratsen horen niet thuis op de preekstoel. Dat is een heilige plaats waar de Heere tot de gemeente spreekt. Paulus preekte niet met „beweeglijke woorden” (1 Kor. 2:4). Het geloof moet daar niet op rusten, zo legt hij in het vijfde vers uit. Je begrijpt wel hoe afhankelijk een predikant is van de Heilige Geest. Als die Geest werkt, worden de hoorders door de preek afgetrokken van de prediker en getrokken tot de Heere. Laat dat ook jouw verlangen zijn als je in de kerk zit.
En, als er emoties in je opkomen, moet je juist dan aan de Heere vragen of Hij ze wil heiligen tot waarachtige bekering. Want alléén emoties kunnen je bedriegen. Juist het tijdgeloof heeft sterke emoties (Matth. 13:20). In de echte bekering zul je gevoelens van schuld en zonde krijgen en een diep besef dat je voor de heilige God niet kunt bestaan. Je zult geen rust vinden, totdat je met al je schuld en zonde de Heere Jezus gevonden hebt.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.