Fijn dat je een Bijbeltekst noemt. Dat geeft me ruimte om samen in jouw Bijbel te lezen.

Je noemt een heel rijke uitspraak van de Heere Jezus. En hij is waar! Christus verstoot geen zondaren die tot Hem vluchten. Zeker, Hij kon scherp reageren als mensen tot Hem kwamen. Eens zei Hij: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken (Matth. 16:4). Niet iedereen kwam dus op de goede manier tot Hem.

Er is nog iets. Jij wijst naar Johannes 6:37. In datzelfde hoofdstuk lees ik ook dat niemand tot de Heere Jezus kan komen tenzij de Vader hem trekt. Christus herhaalt deze uitspraak zelfs (vers 44 en 65). Het komen tot Christus moet aan mij gegeven worden.

Mag iedereen tot de Heere Jezus komen? Ja, niemand wordt buitengesloten. Maar het echte komen is geen vragen om een steuntje in de rug, zodat we vervolgens onszelf bekeren. Komen tot Christus is vluchten tot Hem als een arme, verloren zondaar. Zo kwam de tollenaar, toen hij achter in de tempel stond te bidden.

Kies je zelf voor dit komen tot Jezus? Is het jouw beslissing? Nee. Helaas komt er niemand tot de Heere. We kunnen het niet eens, want we zijn geestelijk onmachtig. En, nog erger, we willen het ook niet. We willen misschien wel een mooie toekomst, maar ons helemaal laten regeren door Koning Jezus? Ons verdorven hart verzet zich daartegen.

Dit alles wordt uitgelegd in kanttekening 55 bij Johannes 6:44. In die waardevolle kanttekening lees je dat de Heilige Geest mensen bekwaam en gewillig maakt die het zelf niet zijn. Dat is precies wat Christus bedoelde toen Hij zei dat de Vader ons moet trekken.

Moeten we tot Christus komen? Ja. Mag het? Ja. Gebeurt het? Nee. Wat een aangrijpende werkelijkheid. Gelukkig is bekering een werk van God, anders kwam er niemand.

Wat is het een wonder dat de Geest van Christus uitgaat om tot Hem te trekken. Dan werkt de Heilige Geest het ware geloof. Dat geloof wordt werkzaam. Het belijdt schuld, belijdt dat God rechtvaardig kan veroordelen, smeekt om genade en leert vluchten tot Christus. Weet je wat de vrucht daarvan in? Verwondering en aanbidding. Ik deed het niet zelf, maar de Heere trok mij. Daarom, Drie-enig God, U zij al d’eer.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.