Had je deze vraag gesteld aan Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus, dan weet ik hun antwoord. Dat lees ik in zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. We moeten alles geloven wat God door de Bijbel tot ons zegt. Een korte samenvatting staat in de Twaalf Artikelen.

Misschien zeg je: Natuurlijk geloof ik dat. Wat bedoel je daarmee? Geloven gaat veel dieper dan met je verstand aanvaarden dat de Bijbel waar is – al is dat ook lang niet altijd eenvoudig. In Johannes 3:33 lees je: Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is. Geloven betekent eerbiedig en hartelijk amen zeggen op wat de Bijbel leert.

Wat lees je in de Bijbel? Wie God is, wie je zelf bent, Wie Christus is. Dat moeten we dus geloven. Wie is God? Onze Schepper. Hij is het waard dat we Hem hartelijk liefhebben en dienen. Dat is het doel van de schepping. Wie ben ikzelf? Een mens die liever naar zichzelf luistert dan naar de Heere. Het doel van de schepping is om eigen schuld verbroken. Ik ben een zondaar. Komt het vanuit mij en jou nooit meer goed? Nee, het wordt alleen maar erger. Daarom is het rechtvaardig dat God ons oordeelt en verwerpt. Jou. Mij. Heel persoonlijk. Geloof je dat? Zeg je daar amen op? Voel je dat dit heel diep gaat?

Wie is Christus? De Zoon van God. Hij kwam op deze aarde om verloren zondaren zalig te maken. Dat is een wonder! Daar wilde Hij Zijn leven voor geven. Hij heeft het hoge doel van de schepping volbracht (Joh. 17:4). En dat in de plaats van zondaren. Hij stortte Zijn bloed op Golgotha. En dat voor zondaren. Geloof je dat? Zeg je daar eerbiedig amen op? Heb je Hem nodig, niet alleen als de Zaligmaker, maar ook als jouw Zaligmaker?

Geloven gaat heel diep. Het is niet een simpel besluit: ik zet nu mijn hart open, nu geloof ik. Zo wordt het nogal eens voorgesteld. Laat je daardoor niet meeslepen.

Aan de andere kant is geloven ook heel eenvoudig. Weet je wanneer? Als God de Heilige Geest het werkt (Heidelbergse Catechismus antwoord 65). Hij werkt dat geloof vooral door de prediking van het Woord. Luister daar aandachtig en biddend naar. Worstel ermee voor en met de Heere. Ik ben zo blij dat het geloof niet uit de mens is, maar een genadegeschenk van God (Ef. 2:8; Fil. 1:29). Daarom kan het ook voor jou. Geloof dat en ga ermee naar de Heere.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.