Wat dreef Paulus om van stad tot stad het Woord te prediken? De zaligheid van zondaren. Waarom zond de Heere Filippus naar de woeste weg van Jeruzalem naar Gaza? Er moest een ziel gered worden. Waarom was de Heere Jezus met zo veel ontferming bewogen toen Hij de schare zag? Hij zag mensen die op reis waren naar de eeuwigheid. Velen leefden voor eigen rekening. Ze moesten gered worden, anders kwamen ze voor eeuwig om.

Met alle kracht dringt Paulus in 2 Korinthe 5:20 aan om ons met God te laten verzoenen. Hij volgt daarmee zijn roeping door de Heere, ja het voorbeeld van de Heere Zelf. Door middel van Jesaja spreekt de Allerhoogste: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde (Jes. 45:22).

Op veel plaatsen in de Bijbel laat de Heere ons de verzoening met Hem prediken. Deze verzoening is nodig, want van nature leven we in vijandschap met God. Deze verzoening is te verkrijgen, want God zond Zijn Zoon op deze aarde om voor de zonden van Zijn volk verzoening te doen. Deze verzoening is ook zeer begerenswaardig. Wat is er gelukkiger dan dat de breuk tussen God en ons hersteld wordt?

Zoeken om met God verzoend te worden is niet egoïstisch. Het is een plicht van ons allemaal. Niemand zoekt daar te veel naar, velen wel te weinig. Nooit las ik in de Bijbel een oproep om minder te zoeken naar verzoening, wel bestraffingen dat we er te weinig naar zoeken.

Toch is er een punt dat we niet mogen vergeten. Het zoeken naar zaligheid kan wel iets egoïstisch krijgen. Dan vergeten we bijvoorbeeld onze naasten. De Heere Jezus leerde niet voor niets bidden: Vergeef ons onze schulden. Dat bid je ook voor een broer of zus, een klasgenoot of een leeftijdgenoot elders in de wereld. Vergeet hen niet!

Eerlijk moeten we onszelf ook afvragen waarom we om onze zaligheid bidden. Gaat het ons alleen om een plaats in de hemel als ik sterf? Zou ik graag zo plezierig mogelijk leven om kort voor mijn sterven verzoening te krijgen? Je begrijpt dat het niet eerlijk is om zo te denken en te leven. Zo gaat het niet om God en Zijn eer, maar alleen om je eigen hachje.

Waarom gaat het ten diepste in de verzoening? Om de eer van God. Lees maar wat er volgt op Jesaja 45:22. En Paulus roept uit: Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. (Rom. 11:36) Wie echt leert zoeken naar verzoening, krijgt ook een verlangen naar de eer van Gods Naam.

Weet je wat het wonderlijke is? De Heere verbindt de eer van Zijn Naam aan de zaligheid van zondaren. Ze staan dus niet tegenover elkaar, maar ze horen bij elkaar. Zoek daarom veel verzoening met God, opdat Hij in je leven de eer zal ontvangen.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.