Subthema 'Christenleven'

Hoe leef ik als christen? Welke keuzes maak ik in de complexe wereld van nu? Hier krijg je antwoord op je vragen.

menens

Geen daadwerkelijk christelijk leven

Er zijn talrijke mensen in ons land die weleens aan de godsdienst denken,  maar helaas nooit verder komen dan dat denken.

Lees meer
geloof

God is het waard om gediend te worden

Het bekendste werk van Wilhelmus à Brakel is ”De Redelijke Godsdienst”. Dat komt uit Romeinen 12:1: „Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.”

Lees meer
menens

Stille tijd onmisbaar

Het is stil in het klaslokaal. „Wie van jullie houdt iedere dag stille tijd?” Slechts drie vingers gaan de lucht in.

Lees meer
Bijbel

Hoe kom ik uit de Bijbelleessleur?

Hoe kom ik uit de sleur van Bijbellezen en bidden? Hoe wakker ik mijn verlangen en verwachting aan? Het gaat de laatste tijd nogal bergafwaarts.

Lees meer
Hemelvaart

Hier beneden is het niet, of wel?

Hemelvaartsdag was op een doordeweekse dag. Er is dan maar één kerkdienst. Het lijkt alsof deze dag niet zo belangrijk is als Kerst, Pasen en Pinksteren.

Lees meer
Bijbel

Twijfelen aan de Bijbel, wat kan ik ertegen doen?

De hele Bijbel is het Woord van God. Ik ben het daarmee eens, maar ik voel er niets van. Elke keer komt er twijfel. Wat kan ik doen?

Lees meer
vluchtelingen

Hoe moet ik met slecht nieuws omgaan?

Het nieuws maakt me somber. Klimaatverandering, bosbranden, stikstof; het lijkt wel alsof alles verkeerd gaat. Daar kan ik toch niets aan doen? Ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben, je wordt er zo onrustig van. Ik mag toch gewoon jong zijn?

Lees meer
kerk

Het nut van adventstijd

Waarom wordt in adventstijd vaak gepreekt uit het Oude Testament: profetieën over de Messias Die nog komen zou? Hij is nu toch al gekomen?

Lees meer
ziel

Wat is de ziel?

Volgens Wikipedia staat ziel in het algemeen voor: het binnenste. Dat is een mooie omschrijving. Zo komt het in de Bijbel ook voor.

Lees meer
christen-zijn

Mag je meedoen met de boerenprotesten?

Pas gingen de boeren met de trekker naar Den Haag om te protesteren. Dat vond ik super mooi. Mijn vader is ook boer, ik zou willen dat hij meegegaan was. Maar hij ging niet. Was het verkeerd om te demonstreren?

Lees meer