Ik ben blij dat je nadenkt over de invulling van de feestdagen. Dat is goed, want we hopen morgen een heel grote gebeurtenis te gedenken. We noemen Kerst wel een heilsfeit. Dat betekent dat Kerst nauw samenhangt met het heil, met de zaligheid van zondaren. Zonder de komst van de Heere Jezus op aarde zou niemand zalig worden. Hij wilde mens worden, om te lijden en te sterven. Tegelijkertijd is het Kind in de kribbe echt Gods Zoon.

Paulus schrijft daarover: „De verborgenheid der godzaligheid is groot” (1 Tim. 3:16). De geboorte van de Heere Jezus was te groot voor Paulus’ verstand. Een openbaring van God is nodig om het te verstaan. Het ware geloof is nodig om persoonlijk kracht van Kerst te kennen. Ik zou het zo groot vinden als de Heilige Geest je dit alles wil leren. Dan kun je niet boven al die mensen staan die genoeg hebben aan een kerstsfeer, met wat gevoel en godsdienstigheid erbij. Maar je leert er wel de leegte van zien.

Vraag daarom veel of je leren mag hoe nodig de Heere Jezus is voor je zonde en schuld. Dan krijgen de kerstdagen zo’n andere, veel diepere betekenis. Je zit dan met heimwee in je hart te luisteren naar het geluk van Jozef en Maria, van de herders, van Simeon en Anna. Ik lees niet dat ze uitgebreide kerstmaaltijden hielden, wel dat ze hartelijk verblijd waren in de Heere. Met die blijdschap kan een oppervlakkige kerstsfeer je niet meer bekoren. Wie door het geloof een blik mag slaan in de kribbe is zo onuitsprekelijk rijk.

Waardeer het ondertussen ook als er in het gezin gezelligheid is. In andere gezinnen is dat wel anders. Ik hoop ook dat jullie in gezinskring nog napraten over de preek. Verder mag je het eerlijk tegen je ouders zeggen waarom je ook tegen de kerstdagen opziet. Probeer vooral voorbereid naar de kerk te gaan, dat wil zeggen door thuis een zegen te vragen. Het zou mooi zijn als dit in gezinsverband gebeurt. Verder kun je in een Bijbelverklaring nog eens nalezen wat je in de kerk hebt gehoord (zie ook Luk 2:19). Misschien denk je: Ze zien me al zitten! Natuurlijk, je moet het niet doen om gezien te worden. Dan kun je er een rijke jongeling mee worden. Maar als er behoefte is, hoef je die toch niet te onderdrukken?

De Heere geeft ons juist de opdracht om Zijn Woord te onderzoeken (Jes. 34:16; Joh. 5:39). Als je daarover een onverdiende maar onmisbare zegen krijgt, worden het kerstdagen om nooit te vergeten. Van harte toegewenst!


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.