Doet Israël het altijd goed? Welnee! Israël deed in de tijd van het Oude Testament ook niet alles goed, integendeel. Zelfs niet in de tijd van godvrezende leiders als Jozua, David, Josafath en Josia. De Heere beoordeelt het handelen van Zijn volk steeds volgens de maatstaf van Zijn wet. Van dit volk nog nadrukkelijker dan van heidenvolkeren, omdat dit volk de wet kent (vergelijk Rom. 2).

God is kritisch op Zijn volk, juist omdat Hij hier zuinig op is. Dat zien we bij Amos. Hij spreekt het oordeel uit over Juda, Gods volk (2:4 en verder). Maar eerst heeft hij allerlei andere volkeren veroordeeld: Syrië, Gaza, Tyrus (Libanon), Edom (Jordanië) (1:3-2:3). Waarom? Let op wat hij zegt tegen Gaza en Tyrus: „omdat zij Mijn volk hebben weggevoerd” (1:6, 9). Zie je wel, „Mijn volk”! De grootste zonde die een volk in dezen kan doen, is proberen Gods volk te vernietigen.

En juist dat is de eeuwen door zo vaak geprobeerd. Door Amalekieten en Filistijnen, Haman en Herodes, moslims en zelfs christenen (…), nazi’s en communisten. Juist dat is het verlangen van velen in het Midden-Oosten: onder andere IS(IS), Hezbollah, Hamas en Iran. Wat zit daarachter? Uiteindelijk het verlangen van de duivel om Gods werk teniet te doen.

Eerst was het zijn verlangen om Israël uit te roeien, zodat de Messias niet geboren kon worden. Dat is hem niet gelukt. Nu verlangt hij naar de vernietiging van Israël, omdat dan een belangrijke blijk van Gods verbondstrouw opgeruimd is. Dan zou men immers terecht kunnen vragen: „Waar is hun God? Waar blijkt nu Zijn vermogen?” (Psalm 79:5 berijmd).

Daarom moeten we bij de Gazaoorlog onze visie niet allereerst laten bepalen door aangrijpende beelden en verhalen van slachtoffers (hoe ernstig ook…), maar allereerst door de geestelijke strijd áchter deze strijd. Ben je dan per se pro-Israël? Niet in de zin van dat je zegt dat de staat Israël alles goed doet. Maar dan ben je wel pro-Joods: je beseft dat het Joodse volk (wereldwijd) uiteindelijk Gods verbondsvolk is.

Wat betekent dat? Je zult bidden voor de bewaring van dit volk – en de oorlog van Israël beoordelen volgens de maatstaf van de wet van Israëls God. Je zult ook bidden voor het heil van omringende volkeren – en wanneer zij oorlog voeren dit bezien in het licht van de geestelijke strijd.

Bovenal zul je bidden om de bekering van de Joden. Want welke vredesakkoorden er ook gesloten kunnen worden, er zal nooit ware vrede zijn als Jezus niet erkend wordt als de Messias. In Hem ligt Israëls vrede. Bid of het volk van Gods belofte ook het volk zal zijn van Zijn levendmakende genade. Dát zal goed zijn voor Israël. En voor de Palestijnen niet minder. „De Filistijn, de Tyriër, de Moren (…) tellen als in Isrêl ingelijfd” (Ps. 87) – niet letterlijk maar geestelijk. Verlang je daarnaar?


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.