Uit je vraag begrijp ik dat er in je leven een verlangen is om in de zending te gaan werken. En ik begrijp ook dat je het belangrijk vindt om te weten of God je daarvoor roept. Ik ben blij en dankbaar dat dit je bezighoudt.

Eigenlijk is het antwoord op je vraag heel gemakkelijk. Ik zou zeggen: leg het maar gewoon aan de Heere voor. Vertel dat er in je leven een verlangen is om in de zending te gaan. Vertel Hem ook waarom dat is. En zeg daarbij: doorgrond mij, ken mijn hart, mijn gedachten. Als er verkeerde motieven zijn, laat het mij zien.

Ik zou het je overigens best willen vragen. Waarom wil je in de zending werken? Waar komt dat verlangen vandaan? Ik hoop dat je zegt dat je graag in de zending wilt werken omdat je je gaven wilt besteden in dienst van God. Of omdat je bewogen bent met je naaste ver weg.

En nu wil je weten of je een roeping hebt. Ik denk dat we dat woord roeping vaak een beetje te groot maken. Misschien denken we dan ook gemakkelijk te ver vooruit. Willen we te graag een routekaart naar de toekomst.

Je zou nu eens zo kunnen beginnen. Als er in deze tijd in je leven een verlangen is om in de zending te werken, kun je je afvragen wat je vandaag moet doen. Hoe kun je nu je leven het beste inrichten en hoe kun je nu je verlangen om iets te betekenen voor je naaste het beste, biddend, vormgeven. En dan bedoel ik niet een of ander groot plan. Maar juist op dit moment.

Stel: je gaat naar de stad en je komt iemand tegen, wat zou God dan op dat moment van je vragen? Wat is dan je roeping? En weer bedoel ik niet iets heel groots, soms is het gewoon luisteren, soms een vraag stellen, soms even praktisch helpen, soms het verhaal meenemen en voor de ander bidden. Zo mag je iedere morgen vragen of God je vandaag op jouw plekje in Zijn dienst wil gebruiken.

En natuurlijk, als je ernaar verlangt om in de zending te gaan werken, stem je beroepskeuze daar gerust al op af. Of als er al een vacature is: solliciteer gerust. Doe het biddend. Vooral zo biddend dat je zegt: Heere, u weet wat goed voor me is. U kent mijn verlangen en U weet hoe ik U het beste kan dienen. Mijn leven ligt in Uw Hand. Laat me maar, zonder al te ver vooruit te kijken, U volgen.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.