Veel vragen bij elkaar, moeilijk om een goed antwoord te geven zonder dat ik je ken. Maar ik wil toch wat dingen meegeven.

Ik begin bij het laatste. Het is een groot wonder als de Heere in je werkt, onbegrijpelijk, onverdiend. Alleen, ik hoop dat je het gevoel zult kwijtraken dat het „eng” zou zijn. Het leven met God is voor een natuurlijk mens onbekend, maar als je zien mag Wie Hij is, dan is het niet meer eng of onzeker. Hij is zo’n goede Heere. Waag het maar op Hem! Denk niet dat het voor een jongere als jij onbereikbaar zou zijn om echt Zijn kind te zijn.

Daar ligt, denk ik, ook de enige echte oplossing voor je probleem, het gevoel van zinloosheid. Heen en weer geslingerd tussen het mooie én het betrekkelijke van dit leven. Dat je dat laatste voelt is heel terecht: „Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade aan zijn ziel?” Ja, denk er maar eens over na wat je aan alle leuke, mooie, waardevolle dingen hier op aarde hebt als je sterven moet of als Jezus terugkomt.

Bedenk dan trouwens ook waar het echte probleem zit: niet in de goede dingen die God geschapen heeft, maar in ons zondige hart. Dáárdoor is alles tijdelijk, gebrekkig en zinloos. Maar met dat zondige hart mag je tot God komen. Om genade. Die is bij Hem verkrijgbaar, hoor! Hij vergeeft zo graag. Hij heeft alle macht om je hart te vernieuwen. En als je denkt dat Hij al in je aan het werk is, laat Hem dan niet gaan „tenzij Hij je zegent.”

Als je Hem mag kennen, is je bezig-zijn op deze wereld niet zinloos meer – ook al zou Hij morgen wederkomen. Want dan doe je je werk niet om hier op aarde iets over te houden, maar om Hem te dienen. Ook je werk, je samen-zijn met vrienden, je vakantie: „hetzij dat gij eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.” Dan wordt het echt zin-vol!


Zit jij met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.