De kerkelijke feestdagen gaan over de heilsfeiten. Die zijn als de schakels van een ketting. Als je er één schakel uit haalt, valt de ketting uit elkaar. Het werk van de Heere Jezus kon niet beginnen zonder dat Hij geboren werd. En niet worden afgemaakt zonder dat het Pasen werd. En niet zonder dat Hij naar de hemel ging.

Ook al is er op Hemelvaartsdag maar één kerkdienst, het is niet terecht als we het daardoor onbelangrijk vinden. De Heere Jezus ging van de aarde naar de hemel. Daarmee trekt Hij onze aandacht van deze wereld naar de hemel.

Wat betekent dat? Vanuit de hemel komt de verlossing. Wij kunnen onszelf niet redden, niet verbeteren. Alleen de genade van God kan dat. Laten we die dan bij Hem zoeken. Daar, in de hemel, is de Verlosser Die zondaren wil verzoenen met de Vader. Daarom mag je „met vrijmoedigheid toegaan” (Hebreeën 4:16). „Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, op hen het oog die need’rig knielen” (Psalm 138).

Ook ligt in de hemel onze bestemming. We zijn gemaakt om met God te leven. Dat zijn we kwijt geraakt, maar voor wie gelooft in de Heere Jezus wordt dát weer het belangrijkst: „onze wandel is in de hemel” (Filippenzen 3:20). Paulus bedoelt: daar horen we thuis. Jij ook?

Deze Hemelvaartsdag viel in de coronacrisis. Je hebt vast vaak de vraag gehoord: „Wat heeft God ons hiermee te zeggen?” In elk geval dit: „Hier beneden is het niet!” We waren misschien wel vergeten dat wij de wereld niet in de hand hebben, en dat we sterfelijk zijn. Daar zijn we aan herinnerd, maar geloven we het ook? De roepstem van Gods werken leren we pas begrijpen door de roepstem van Gods Woord. Zoals op Hemelvaartsdag.

Wat wordt er niet gedaan omwille van onze lichamelijke gezondheid. Besteden we ook zo veel aandacht en zorg aan de ziel? We lopen met een boog om elkaar heen. Lopen we ook met zo’n boog om de zonde heen? Je zou misschien wel graag willen dat alles weer ‘gewoon’ werd. Verlang je er ook zo naar om bij de Heere te mogen zijn? „Hoog, omhoog, mijn ziel, naar boven; hier beneden is het niet. ’t Ware leven, lieven, loven is maar waar men Jezus ziet.”

 


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.