Je bent niet de enige die met deze vraag loopt. Er kunnen zo veel aanleidingen zijn om boos te worden op God: ziekte, een sterfgeval, mislukkingen, teleurstellingen in de verhoring van je gebeden, onbegrijpelijke gebeurtenissen in de wereld en in je persoonlijk leven enzovoort. En zelfs als je met je verstand heel goed kunt weergeven waarom die boosheid niet terecht is, is het probleem niet weg. Je rechtvaardigheidsgevoel of je eergevoel of je levensgeluk is gekrenkt, en wat moet je daarmee?
Graag neem ik je mee naar Johannes 11. Daar staat Martha tegenover de Heere Jezus (vers 21) en ze verwijt Hem: „Als U hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven!” Zie je hoe Jezus reageert? Hij verwijt haar haar boosheid en teleurstelling niet, Hij luistert en ontvangt die. En alleen al die liefde- en genadevolle houding roept bij Martha hoop op (vers 22). Maar de belofte die Hij vervolgens uitspreekt, begrijpt ze niet goed. En dan doet de Heere Jezus iets waardoor Hij al miljoenen harten (ook van boze, ongelovige mensen) verbroken en overwonnen heeft. „Ik ben…”, spreekt Hij vol gezag (vers 25). Hij zegt als het ware: „Martha! Kijk nu eens naar Míj! Wend je blik nou eens af van je verdriet en van de dood en van je teleurstelling en van je onmogelijkheden en zie op Míj! Zie je Wie Ik ben? En hoe Ik ben? „Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. (…) Gelooft gij dat?””
Het antwoord is aan jou.
Je boosheid begrijp ik. Jezus begrijpt het nog veel beter. Je onvermogen om te geloven of het verdriet dat je overweldigd kan hebben, kan ik plaatsen. Jezus kan het nog veel beter. Kijk maar hoe Hij weent bij het graf van Lazarus (vers 33). Je boosheid en ongeloof overwínnen kan geen mens. Maar Jezus wel! En reken er maar niet op dat Hij gaat verantwoorden waarom Hij deze wereld en jouw leven zo regeert. Maar Zijn liefde is in staat alles ineens te veranderen. Hij hoeft jouw blik maar één keer helemaal op Zichzelf te richten om alle boosheid en ongeloof te laten verdwijnen. Dan neemt Hij zelfs de schuld van je boosheid en ongeloof van je over (1 Joh. 4:10).
Hoe moet ik, zo vraag je, omgaan met boosheid tegenover God? Zie op Hem!


Zit jij met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.