Stel dat je aan je moeder zou vragen: „Mama, ik wil graag een teken dat u echt van mij houdt! Wat betekent dit? Het kan betekenen dat jouw moeder nooit laat merken of ze wel van je houdt. Het kan ook betekenen dat jij je moeder niet echt kent en vertrouwt.

Pas dit eens toe op het vragen om een teken aan God. Zou het eerste een optie zijn, dat God nooit iets van Zijn liefde, zorg en trouw laat zien? Je begrijpt: deze gedachte is ongepast, ja ongehoord. En het andere, dat wij Hem niet vertrouwen, niet begrijpen, niet geloven? Dát is vaak het geval. Dan is het een kwestie van ongeloof als wij verlegen zijn om een (extra) teken (vgl. 
1 Kor. 1:22).

Weet je waar het op aankomt? Op geloof in Gods naakte Woord. Dat wil zeggen: niets anders dan Gods Woord. Dus niet ons gevoel of ons verstand; ook niet wat wij zien kunnen. „Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Denk aan Zacharias en Maria (Luk. 1). Ze kregen allebei een ongelooflijke boodschap van Gods engel. Wat deed Maria? Zij geloofde toch het woord. En Zacharias? Die vroeg om een teken. Hij kreeg een teken, maar dat was gelijk zijn straf...

Toch is hiermee niet alles gezegd. Je geeft terecht een voorbeeld van iemand die om een teken vroeg en door God verhoord werd. Er zijn meer voorbeelden, zoals Gideon (Richt. 6:36-40), Mozes (Ex. 4:1), Hizkia (2 Kon. 20:8), Paulus (Hand. 16:10) en zelfs Achaz (Jes. 7:11). Wat kunnen we er hier over zeggen? Enkele opmerkingen.

1. God hoeft niet te bewijzen dat Zijn Woord waar is en dat Hij betrouwbaar is. Het komt op geloof aan. God geeft overigens wel Zelf tekenen van die betrouwbaarheid aan Zijn kerk: doop en avondmaal!

2. God wil ook voor tekenen zorgen tegenover ongelovigen (vooral in de tijd van de apostelen, ook op het zendingsveld; Mark. 16:20; 1 Kor. 14:22).

3. De diepste zekerheid dat Gods Woord waar is, krijgen we door het werk van de Heilige Geest. Hij wil zó in je hart werken dat je het Woord niet meer wantrouwen kunt.

4. Ook bij concrete keuzes moeten we zoeken in Gods Woord. Wij hebben veel meer ontvangen dan Abrahams knecht! Een voorbeeld rondom verkering. Is die jongen ongelovig? Dan heb je geen teken meer nodig, want God keurt dit af (2 Kor. 6:14). En anderzijds: is hij iemand die de Heere vreest? Dan ligt daarin al Gods belangrijkste antwoord (1 Petr. 3:7).

5. Toch mogen we ook vragen om Gods bijzondere leiding bij keuzes die we maken moeten. Hij weet hoe wankelmoedig (zoals Gideon) en onwetend (zoals Abrahams knecht) wij zijn. Maar dan gaat het dus niet om ongeloof of geestelijke luiheid! Vraag allereerst maar of Hij (bijvoorbeeld onder de prediking) een woord bijzonder op je ziel wil drukken. En dan ook, of Hij de weg bevestigen wil door Zijn voorzienige leiding. Maar ook als Hij dat niet doet (daar is Hij vrij in), laat Hij je niet in den blinde rondtasten (Psalm 119:105).

 


Zit jij met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.