Eigenlijk moet je deze vraag aan je dominee stellen. Hij zal dat zeker waarderen. Maar goed, ik denk dat heel wat predikanten de uitdrukking gebruiken die je bedoelt. Daarom kunnen ook anderen iets hebben aan een antwoord op je vraag.

De uitdrukking van je dominee komt rechtstreeks uit de Bijbel. We lezen hem in Psalm 51:8. Zie het maar als een voorrecht dat je dominee zulke Bijbelse uitdrukkingen gebruikt. Dan raak je door zijn gebed en zijn preken vertrouwd met de taal van de Bijbel. Juist in het gebed is het goed om de woorden te gebruiken die de Heere Zelf in de Bijbel geeft.

David belijdt in Psalm 51:8: „Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste.” Inderdaad, het is een belijdenis. Lees ook de kanttekeningen bij dit vers maar. Vele, vele weken lang leefde David met een leugen in zijn binnenste. Hij bedekte zijn overspel met Bathseba. Maar… wacht even, dat gebeurt nog. Er zijn mannen en vrouwen die een relatie hebben met een ander, maar dat bedekken. Er is geen waarheid in het binnenste. Ze huichelen elke dag.

Ook in verkeringstijd komen zulke dingen voor. Sommige jongeren maken een verkering uit omdat ze twee relaties hadden. Dat maakt vertrouwen kapot! De Heere heeft hier een afschuw van, want Hij ziet naar waarheid in het binnenste. Leid je zo’n dubbelleven? Stop daar onmiddellijk mee. Denk veel na over de oordeelsdag. Dan worden alle leugens ontdekt. En geoordeeld (zie Openb. 22:15).

Hoe komen al die leugens in de wereld? We hebben in het paradijs de waarheid van de Heere niet geloofd en leugenaar satan wel geloofd. Door onze diepe val is er in ons hart geen waarheid meer. Ons hart is bijzonder leugenachtig, zeer arglistig, zo lees ik in Jeremia 17:9. Het ergste is als je daar geen besef van hebt.

David wist goed dat God de waarheid liefheeft en de leugen haat. Toch bedekte hij de waarheid. Wat een wonder dat de Heere ingreep en David ontdekte aan zijn leugen. Toen zag hij zijn overspel en zijn bedrog als zonde tegen God. De Heilige Geest leerde hem een oprechte schuldbelijdenis. Er was weer waarheid in zijn binnenste. En er kwam een verlangen naar verzoening. Lees Psalm 51 nog maar eens rustig.

Ik zou het zo groot vinden als je deze verzoening ook nodig krijgt. Ze is verdiend door de Heere Jezus. Zijn Naam is de Waarheid (Joh. 14:6). In Zijn mond was geen bedrog (Jes. 53:9). Toch liet Hij Zich veroordelen tot de dood, om voor Zijn kinderen de schuld van leugen en bedrog te dragen. De verzoening door Hem is uit genade te verkrijgen, ook voor de grootste leugenaars. Hoor je daar bij? Bid dan elke keer met je dominee mee om waarheid in het binnenste.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.