Heel veel! Zo veel zelfs dat we moeten zeggen: Zonder dat volk zouden wij nooit zalig kunnen worden. Alleen degenen die in Israël ingelijfd zijn, kunnen zalig worden. Ik bedoel natuurlijk niet dat je jood zou moeten worden of dat je als een jood zou moeten leven volgens alle wetten van Mozes. Daarover is het Nieuwe Testament duidelijk (Hand. 15:24 en 28). Maar de Bijbel is er ook duidelijk over dat er maar één volk van God is. En dat is het volk dat uit Abraham, Izak en Jakob is voortgekomen. Met dát volk heeft God Zijn verbond opgericht. Aan dát volk heeft Hij Zijn wil geopenbaard. Er is voor de heidenvolken alleen toekomst als ze bij het volk van God gaan horen. Als ze binnen Gods verbond met Israël komen.

En dat gebeurt! In de loop van de eeuwen zijn er al zo veel heidenen tot de God van Israël gekomen. In Romeinen 11 kun je lezen wat dat inhoudt. Daar zegt Paulus tegen de christenen in Rome: „Bedenk dat jullie niet de oorspronkelijke olijfboom zijn. Dat is Israël. Jullie zijn van oorsprong takken van een wilde boom. Maar nu is God zo genadig geweest dat Hij jullie het geloof in Christus heeft geschonken. En zo heeft Hij jullie in die olijfboom ingeënt. Hij heeft jullie in Israël ingelijfd.”

Dat wij alles met Israël te maken hebben, wordt ook ons ook duidelijk gemaakt in de aankondiging van de geboorte van Christus. De engel Gabriël vertelt Maria dat ze zwanger zal worden en dat ze haar Kind Jezus moet noemen. „Want”, zegt Gabriël, „Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden” (Matth. 1:21). Dat volk is Israël. De Heere Jezus is de Messias, de Zaligmaker, voor Ísraël.

Wat deed dat volk echter met Hem? Het heeft Hem verworpen! Hoe groot moet het verdriet van de Heere Jezus niet geweest zijn dat Zijn eigen volk Hem niet aanvaardde! Je ziet dat ook terug bij Paulus. Die zegt: Het „is mijn hart een gedurige smart” (Rom. 9:2). Maar Jezus heeft Zijn volk niet verworpen. Nee, Hij heeft de twaalf joden die Hem wel geloofden en die Hij had uitverkoren, naar de heidenen gestuurd. En velen uit de heidenvolken geloofden wel! Zij werden in Israël ingelijfd. Zo werd de Messias voor het volk van God de Messias voor degenen die niet Gods volk waren.

Wat moet het voor de Heere Jezus een heerlijk en eervol ogenblik zijn als Zijn eigen volk Hem straks alsnog erkennen zal. Want daarop loopt het uit (Rom. 11:25 en 26).

Ben je gedoopt? Dan draag je het teken van Gods verbond met Israël. Verwerp de Messias dan niet zoals Israël doet, maar neem Hem door Gods genade in geloof aan. En bid veel voor de bekering van Israël (Rom. 10:1 en 11:11-12).


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.