Subthema 'Christenleven'

Hoe leef ik als christen? Welke keuzes maak ik in de complexe wereld van nu? Hier krijg je antwoord op je vragen.

christen-zijn

Medeplichtig aan vloeken

Als eerstejaarsstudent aan een seculiere school hoor ik regelmatig mensen vloeken. Ik ben medeplichtig als ik hier niets van zeg, maar het ontbreekt me aan moed en woorden. Heeft u praktische tips? Zijn er voorbeeldzinnen die ik kan gebruiken?

Lees meer
levensstijl

Mag je yogaoefeningen doen?

Ik doe regelmatig ontspanningsoefeningen. Ik weet dat sommige soorten omstreden zijn in onze kring. Moet je je hier verre van houden?

Lees meer
Gods leiding

Staat mijn leven al vast?

In de kerk zongen we Psalm 139: 'Eer iets van mij begon te leven, was alles in Uw boek geschreven.' Dan staat dus alles al vast. Is het zo dat wij geen vrije wil hebben?

Lees meer
Muziek

God eren met opwekkingsliederen?

Er wordt nogal eens gewaarschuwd tegen opwekkingsliederen. Maar er zijn toch ook opwekkingspsalmen, bijvoorbeeld: Komt laat ons samen Isrels HEER'?

Lees meer
Gods leiding

Hoe weet ik wat Gods weg is?

Ik maak me zorgen over mijn vervolgstudie. Hoe weet ik nu wat de weg van de Heere is?

Lees meer
eeuwigheid

Mijn dagelijks leven lijkt zo onbelangrijk in het licht van de eeuwigheid

Hoe moet je omgaan met tijdelijke dingen in het licht van de eeuwigheid? Ik kan toch niet een hele dag gaan werken terwijl ik weet dat ik onbekeerd ben en de Heere elk moment terug kan komen?

Lees meer
levensstijl

Een leven dat zinvol is

Ik onderneem best veel activiteiten. Leerzaam en gezellig, maar achteraf heb ik zo vaak een leeg gevoel: 'Wat voor zin heeft het?' Zo gaat het ook bij het zoeken naar een stageplek. Ik ben enthousiast aan het rondkijken, maar dan denk ik weer: 'Waar ben ik mee bezig, ik ben niet eens bekeerd, misschien komt God volgend jaar wel terug en dan?!' Soms lijk ik depressief, maar dat is het ook weer niet, want het gaat verder nog best goed. Mag ik dan geloven dat God in mij werkt? Dat vind ik toch ook eng om te denken!

Lees meer
jong

Is er nog wel verwachting voor jongeren?

Ik ben vaak ongerust over de toekomst. Als ik de krant lees, word ik soms neerslachtig. Er is zo veel onrust en geweld. Is er voor ons als jongeren eigenlijk wel verwachting in deze tijd?

Lees meer
Goede Vrijdag

Nadenken over de diepte van Jezus' lijden

Ik vind het moeilijk te begrijpen hoe Jezus als mens de pijn en alle moeite heeft gehad, terwijl Hij ook God was en Zijn God-zijn Hem 'een handje heeft geholpen' als Hij het als mens niet meer redde. Ik kan me helemaal niet indenken wat dat voor Jezus was. Hij was ook God, dus voor mij als mens zou het misschien erger zijn, of zie ik dat verkeerd?

Lees meer
levensstijl

Jezelf opsluiten in je refowereldje of verder kijken

Moet je als christen heel gesloten zijn in je eigen refowereldje of moet je ook openstaan voor andere godsdiensten en is het goed andere religies te ontdekken?

Lees meer