Subthema 'Heilige Doop'

Wat heeft God willen zeggen bij mijn doop?

kerk

Wat zegt de Bijbel over overdopen?

Mijn oom heeft zich laten overdopen. Er is een hele discussie ontstaan in de familie. Wat is er eigenlijk zo erg aan overdopen?

Lees meer
kerk

Kwam de doop in plaats van de besnijdenis?

De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen, volgens de catechismus en het doopformulier. Maar in Genesis 17:7 gaat het bij de besnijdenis over 'een eeuwig verbond.' Ook nu nog besnijden Joden hun kinderen; nergens wordt mij duidelijk dat het besnijden (door de Joden) afgeschaft is. Alleen dat de doop er is voor de gelovigen uit de heidenen. Daarom lijkt het me eerder dat de doop náást de besnijdenis is gekomen. Hoe kijkt u hier tegen aan?

Lees meer
kerk

Apart gezet; dat is bijzonder

Wat heb je er nu aan dat je gedoopt bent? Als je niet gedoopt bent, kun je toch ook bekeerd worden?

Lees meer
geloof

Belofte bij de doop

Ik ga weleens bij een vriendin naar de kerk. Daar was een doopdienst. De dominee zei dat God aan ieder gedoopt kind belooft dat Hij het kind zal zalig maken. Niet dat hij het kán zalig maken, maar dat hij het zál zalig maken. Is dat zo?

Lees meer
bekering

Doet God wat Hij belooft bij de Doop?

Als God iets belooft in de doop en uiteindelijk gaat dat kind toch verloren, doet God dan niet wat Hij belooft?

Lees meer
bekering

De zegen van de Doop

Als je niet gedoopt bent, kun je toch bekeerd worden. Wat heeft het dan voor zin dat je gedoopt bent?

Lees meer
Heilige Doop

Pleiten op je doop

Er wordt wel eens gezegd dat je God, met eerbied gesproken, mag wijzen op je gedoopte voorhoofd. Maar wij hebben toch geen recht om op onze doop te pleiten? God houdt Zich aan Zijn verbond maar van mijn kant is alles verzondigd.

Lees meer
kerk

Doopfelicitaties

In onze gemeente zijn er nogal wat mensen die je feliciteren als er een kindje gedoopt is of als iemand belijdenis aflegt. Kun je dat doen, Bijbels gezien?

Lees meer
kerk

Aanwezig zijn bij een overdoop

Onze aanstaande schoonzoon wil zich laten overdopen. Hij ziet het overdopen als een eigen beslissing nadat hij gekozen heeft om God te dienen. Dit wil hij laten bevestigen door middel van de doop. Ook vraagt hij of wij daarbij aanwezig willen zijn. Wij vragen ons af of dat mag.

Lees meer