Evangelisatiewerk buiten is er niet gemakkelijker op geworden. Veel evangelisten staakten hun werk op straat of aan de deur. In een samenleving ‘op afstand’ kun je niet zomaar op iedereen af stappen. Dat is een gemis. Zo heb ik het wegvallen van straatevangelisatie wel ervaren, hoewel ik er vaak tegenop zag. Om te gaan. Om een wildvreemde aan te spreken. Maar als ik dan al die mensen door de winkelstraat zag gaan, huilde vaak mijn hart. Zó veel mensen, de meesten weten niet Wie de Zaligmaker is, velen willen er niet eens een woord over wisselen. Mensen net als jij en ik, maar zonder hoop in de wereld. Dan heb je niets om je te schamen, maar de beste Boodschap van de wereld!

Als ik daar stond, zag ik ook reformatorischen. Jongelui. Of moeders met dochter. Zij liepen doorgaans onze kraam voorbij, want evangelisatie voelt vreemd. Daarom ben ik blij met jouw verlangen. Juist als reformatorische kun je weten hoe ernstig leven en sterven zijn. En hoe waar het Woord van God is. En hoe goed de Heere Jezus is. Ik hoop dat je dáárom je vraag stelt. Uit echte bewogenheid. Die is niet afhankelijk van een crisis. Zo’n crisis gaat weer (een beetje) voorbij, maar je naaste is altijd in nood.

Je houding is dus het belangrijkste: liefde tot God, eerbied voor Zijn Woord, betrokkenheid op je naaste. Dan zoek je ook naar mogelijkheden. Sommige zijn (hopelijk tijdelijk!) weggevallen. Andere komen er juist bij. Zoek mensen op waar zij zijn, tot hun eeuwig welzijn! Dan kun je ook digitale middelen gebruiken. Als het maar geen verkeerde middelen zijn (die bijvoorbeeld het Evangelie verdraaien). En als digitaal evangelisatiewerk maar niet ten koste gaat van het echte leven. Daarom: (1) Doe het niet digitaal uit gemakzucht. Alleen uitzenden via YouTube ofzo ‘kost’ vaak weinig. Mensen echt aanspreken lijkt eng, maar heb je er jezelf voor over? (2) Het is goed dat sommigen veel tijd besteden aan het bereiken van buitenkerkelijken online, maar laat iedereen veel tijd besteden aan geestelijke voeding offline. (3) Probeer te bereiken dat digitaal contact over gaat in echt contact (met jouzelf of met bijvoorbeeld een plaatselijke kerk).

Ten slotte: ‘Heilig God de Heere in uw hart, en wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die rekenschap afeist van de hoop die in u is’ (1 Petrus 3:15). Zoek de Heere, en bid Hem elke dag of Hij je gelegenheid wil geven om over Hem te spreken. Dat kan in elke tijd en situatie!


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.