Subthema 'God'

Wie is God?

Drie-eenheid

Het wonderlijke geheim van de Drie-eenheid

Het is toch onmogelijk om ook maar iets begrijpelijks over de Drie-eenheid van God te zeggen?

Lees meer
Drie-eenheid

Christus was rijk en werd arm

We hadden het er op catechisatie over of het ook erg was dat Christus mens werd. Of was het alleen maar erg dat Hij arm werd? Het is toch niet erg om mens te zijn? Een mens is toch een schepsel van God?

Lees meer
Bijbel

Waarom gebeuren er geen wonderen meer?

In de eerste christengemeenten gebeurden heel veel wonderen. Waarom gebeuren die nu niet meer?

Lees meer

Hoe spreekt God tot mensen?

Spreekt de Heere altijd met een duidelijke stem in je hart of kan het ook een aanwijzing zijn uit Gods Woord? Bijvoorbeeld dat je oog op een tekst valt?
Lees meer
Drie-eenheid

Is Jezus wel echt God?

Ik geloof dat Jezus Gods Zoon is, maar ik vind het moeilijk te geloven dat Hij Zélf God is. Hij zegt Zelf dat Hij de ure van Zijn wederkomst niet weet (Mark 13:32). Ook verschilt de wil van Jezus van die van God de Vader (Matth. 26:39).

Lees meer
Drie-eenheid

Jezus' almacht

God is almachtig. Toch stond de Heere Jezus te wenen voor Jeruzalem omdat de inwoners niet deden wat Hij wilde (Lukas 19:42). Hij smeekte de inwoners van Jeruzalem eigenlijk. Is de Heere Jezus dan op zo’n moment toch machteloos?

Lees meer
Bijbel

Ik vind / Zo zegt de Heere

Ik hoor vaak zeggen dat we niet moeten afgaan op wat ”ik vind”, maar op wat de Bijbel zegt. Zelf maak ik veel situaties mee waarin het niet zo duidelijk is wat de Bijbel zegt, een zogenaamd grijs gebied. Ligt dat aan mij of herkent u dat ook?

Lees meer
Bijbel

Priester en koning

Waarom mochten in Israël de koningen geen priesters zijn? Melchizedek was ook koning en priester tegelijk.

Lees meer
Bijbel

Geweld in het Oude Testament

We bekritiseren de islam, omdat hij ieder die niet in Allah gelooft, wil bekeren of doden. Maar als ik Deuteronomium 13 lees, denk ik: Is het christendom ook gewelddadig en moeten wij andersdenkenden die ons willen overhalen, ook doden? Ik begrijp dat de islam en het christendom met elkaar vergeleken worden als het over geweld gaat.

Lees meer
voorzienigheid

Waarom laat God het kwaad toe?

God kan alles, dat weet ik zeker! Waarom heeft Hij er dan voor gezorgd dat Adam en Eva van de boom aten? Dat er geen vrede meer is? Dat wij zonden doen? Als Hij alles kon doen… Ik zit al heel lang met die vraag, maar weet nog steeds geen antwoord!

Lees meer