Bedankt voor je belangrijke vraag! Veel mensen zitten ermee. Ik kan hem alleen niet beantwoorden. Er is namelijk niemand die het antwoord weet (Job 36:26).

Misschien zeg je nu: „Maar zo’n God hoef ik niet. In een God Die alle ellende wel kán tegenhouden, maar dat niet dóét, wil ik niet geloven!” Dan kan ik beter stoppen met mijn reactie. Want wie ben jij dat jij de heilige God iets zou verwijten? (Romeinen 9:20.) Verbeeld je je echt dat jij, piepklein mensje in het ontzaglijke heelal, zonder de oneindige Schepper van dat heelal kunt leven? (Handelingen 17:28.)

God is God en daarom houdt Hij allerlei dingen voor jou en mij verborgen. Daar heeft Hij het recht toe (Spreuken 25:2). Een van die dingen is het geheim van Zijn regering. Waarom regeert Hij zoals Hij regeert? Waarom laat Hij zonde in de wereld toe? Waarom leidt Hij de mensheid door zulke diepten van oorlog en ellende? Niemand die het zeggen kan. Maar dat hoeft ook niet! Want ook al zijn deze vragen voor het verstand niet te beantwoorden, voor het geloof wel!

Ik hoop dat achter jouw vraag geen verwijt aan God zit, maar verdriet. Verdriet vanwege de zonde en de ellende in jouw leven en in het leven van je medemensen. Dan heb je wellicht iets aan de volgende aandachtspunten.

Is de Heere verantwoordelijk voor het verloop van de geschiedenis? Ja. Dus ook voor alle zonde en ellende? Ja. Wij mogen nooit zeggen dat de heilige God voor de zondeval gezorgd heeft. Want Adam en Eva konden Hem vrijwillig liefhebben en blijven gehoorzamen. Maar de zonde valt wel onder Gods regering. En daarom kunnen wij met dit probleem maar één ding doen: het in Gods handen leggen en het daar laten.

Is het daar dan in goede handen? Ja, want God is wijs, rechtvaardig en goed. Weet je waar dat vooral uit blijkt? Hij heeft Zijn Zoon gegeven, Die de diepte van de menselijke zonde en ellende is ingegaan (Johannes 3:16). Dat is Gods antwoord op jouw vraag. Zie je Christus? Dan zie je hoe wijs, rechtvaardig en goed God is. Dan weet je ook dat Hij straks de hele schepping bevrijden zal van zonden en moeiten.

Buiten Christus om vind je geen rust voor je hart, geen antwoord op je vragen en geen vertrouwen in Gods volmaakte regering.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.