Je hebt heel wat vragen gesteld over belijdenis doen en de volwassendoop. Je maakte een kerkdienst mee waarin een van de belijdeniscatechisanten werd gedoopt. De belijdeniscatechisanten zeiden allemaal ja op de vier vragen van Voetius. De jongen die gedoopt werd niet. Hij beantwoordde de vragen uit het doopformulier. Is dat dan zijn belijdenis, vroeg je je af.

Dat heb je goed gezien. (Zie Hand. 8:37.) Dus het jawoord op de doopvragen is eigenlijk hetzelfde als het jawoord op de belijdenisvragen? Ook dat heb je goed gezien. Wie belijdenis des geloofs aflegt, neemt zijn doop persoonlijk over, zo wordt er wel eens gezegd. Dat is ten diepste niet iets anders dan de volwassendoop. Ik wil graag toegeven dat de vragen bij de volwassendoop nog ernstiger en indringender zijn dan de belijdenisvragen. Daarom is de volwassendoop zo’n grote zaak.

Maar onthoud ook dat belijdenis des geloofs afleggen veel meer is dan een instemmen met de waarheid van Gods Woord. Het is een jawoord voor leven en sterven, zo lezen we in de vragen van Voetius. Dat is wat! Met het jawoord belooft een jongen of meisje ook godvruchtig te leven, dus zo te leven als iemand die de Heere teer mag vrezen. Dat is wat!

Dus de Heere vraagt van ons dat we bekeerd zijn als we belijdenis des geloofs afleggen? Ja, dat is waar. De Heere, die alles waard is, kan toch geen genoegen nemen met een belijdenis des geloofs, zonder dat het een zaak van het hart is? De Heere is toch het beste waard?

Maar dan kan ik het niet, zeg je misschien. Ik kan het begrijpen. Maar als je geen belijdenis aflegt… dan vraagt de Heere nóg dat je bekeerd bent. „Geef mij uw hart”, zo klinkt het tot iedereen (Spr. 23:26).

Dus ik mag niet onbekeerd verder leven? Nu zijn we waar we zijn moeten. We mogen niet onbekeerd verder leven. De Heere heeft ons goed geschapen, om altijd tot Zijn eer te leven. We zijn door de zonde van God afgevallen en willen niet eens meer tot Gods eer leven. Maar de Heere blijft het wel vragen.

Van harte hoop ik dat die nood je als een arme bedelaar aan Gods voeten brengt, met het gebed: Heere, U vraagt wat ik niet eens wil geven, bekeer me toch tot U. Onthoud maar dat God genadig is.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-57357435.