Je vindt het moeilijk, jonge vriend, als er mensen weggaan uit de kerk. Nou, daarin voel ik met je mee. Het is net of er een stukje van de kerk wordt afgescheurd. Nooit mogen we denken: laat die mensen maar gaan, dat is hun keus.

Als de kerk aantrekkelijker was geweest, waren ze dan gebleven? Ik kijk vaak rond in kerkelijk Nederland. Veel wordt er nagedacht over hoe de kerk aantrekkelijker kan worden. Ik ga maar niet alle vernieuwingen noemen om dit doel te bereiken. Graag wil ik namelijk wat meer met je de diepte ingaan.

Wat is de kerk? De naam kerk is afkomstig van een woord dat betekent ”wat bij de Heere hoort”. Andere namen wijzen ook in die richting. Ze laten zien dat de gemeente bijeen wordt geroepen. Niet door mensen maar door de Heere. Alles in de kerk gaat dus om de Heere. De eerste drie beden van het Onze Vader passen daarom zo goed bij de kerk. Het gaat om Gods Naam, Zijn Koninkrijk en Zijn wil.

God laat dominees over Hem preken. Dat woord is „alle aanneming waardig”, zo schrijft Paulus aan Timotheüs (1 Timotheüs 1:15). Wat is het rijk dat je die boodschap in de kerk mag horen. Sta daar veel bij stil.

Maar, zeg je, toch gaan er mensen weg om de sfeer. Hebben ze dan echt begrepen waar het in de kerk om gaat? Ik vrees van niet. Natuurlijk, het is belangrijk hoe we in de kerk met elkaar omgaan. Dat kun je samenvatten met het woord ”liefde”. Als er liefde mag zijn tot de Heere is er ook liefde tot de prediking. En liefde onder elkaar. Dát maakt een kerk aantrekkelijk. Als die liefde wordt gemist, ligt er schuld in de gemeente. Beter gezegd; bij mij en jou.

Die liefde kunnen we niet maken door ”verbeteringen”, zoals je die noemt. De kerk moet bij de kern van de zaak blijven, de verkondiging van het Evangelie van Gods genade, met het gebed om de werking van de Heilige Geest. Ik herinner me een uitspraak van de hervormde ds. L. Vroegindeweij. Hij schreef al in 1960: „Men zegt wel eens dat we iets voor de jeugd moeten doen. Dat is uitstekend. Als er iets is, dat wij moeten doen, dan is het dit: het oude gereformeerde Evangelie prediken.”

Vraag maar veel aan de Heere of de kerk waar je bij hoort hierin trouw blijft. En of deze prediking ook voor jou wordt gezegend.


Zit jij met een vraag over God of geloof? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.