Je stelt een persoonlijke vraag. En daar blijkt een hele worsteling uit. Hoelang mag je doorgaan met bidden? Als het om geoorloofde zaken gaat, mogen we altijd blijven bidden. Het gebed om een huwelijkspartner is een geoorloofde vraag, want de Heere heeft mensen in relatie tot elkaar geschapen. „Het is niet goed dat de mens alleen zij”, staat er in Genesis. En in hoofdstuk 24 van dat Bijbelboek lezen we in vers 12 tot 15 het gebed van Eliëzer die op zoek is naar een vrouw voor Izak. In Mattheüs 19:4-6 en Markus 10:6-9 lezen we onder andere: „wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.” Hierin kunnen we lezen dat God betrokken is bij het ontstaan van huwelijksrelaties tussen mensen.

Maar wat nu als je er zo vaak om gebeden hebt en je toch (nog) geen relatie hebt? Ook die situatie mag je de Heere voorleggen. Vertel de Heere dat je er zo vaak om gebeden hebt, maar dat het je moedeloos maakt dat je gebed niet verhoord lijkt te worden. Je mag de Heere ook vragen of Hij je wil leren wat Zijn bedoeling daarmee is. Ten diepste gaat het niet om onze plannen, maar om de bede: „Uw wil geschiedde.”

Als niet duidelijk is wat de wil van de Heere is, mogen we de Heere vragen om Zijn wil aan ons bekend te maken. Vaak zien we pas veel later wat Hij wil. En er blijven ook vragen open in dit leven. In jouw vraag lees ik dat je ‘invult’ dat het kennelijk niet de wil van de Heere is dat jij een relatie hebt. Ik weet echter van mensen die er jaren om gebeden hebben en uiteindelijk een levenspartner hebben gevonden.

Niet iedereen vindt een levenspartner. Paulus raadt het huwelijk zelfs af met het oog op de dienst in Gods Koninkrijk. Het huwelijk is dan ook niet de enige manier om tot je bestemming –leven tot eer van de Heere– te komen. Toch kan alleen zijn pijn doen en voor gevoelens van eenzaamheid zorgen. Ook dat mogen we de Heere voorleggen. Bid: „Heere, wat heeft U hiermee te zeggen, wat is Uw bedoeling hiermee?” Het eens worden met de weg die Hij met ons leven gaat, gaat vaak gepaard met een worsteling. Maar geeft ook zo veel rust.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.