Jullie zitten in een lastige situatie. Ik kan niet zeggen: „Ga naar die kerk of naar die.” Hopelijk helpen de volgende gedachten.

Het is Gods wil dat je de visie van je ouders hoog acht én dat je als jongvolwassene zelfstandig wordt en zelf beslissingen gaat nemen (Ex. 20:12 en Gen. 2:24).

Dat er verschillende kerkgenootschappen zijn met dezelfde belijdenis is een uitvinding van mensen, maar het húwelijk is een instelling van God. Zorgen voor eenheid in het huwelijk is dus belangrijker dan het vasthouden aan de ‘eigen’ kerk.

Het is inderdaad Gods leiding in je leven dat jullie in deze kerken zijn opgegroeid. Het is echter ook Zijn leiding dat jullie elkaar hebben gevonden. Het kan daarom goed zijn je relatie voort te zetten. Zoek tijdig naar een oplossing waar je allebei eerlijk achter kunt staan. Aanvaard daarbij dat elke beslissing een onbevredigende kant zal hebben.

Volgens de Bijbel is zowel de wereldwijde kerk als de plaatselijke gemeente het lichaam van Christus (1 Kor. 12:27, Ef. 1:22-23, NGB art. 27). Van een kerkgenootschap kunnen we dat moeilijk zeggen, want dat begrip komt in de Bijbel niet voor. De vraag: „Ben je een levend lid van Christus’ lichaam?” is daarom veel belangrijker dan de vraag: „In welk kerkgenootschap ben je lid van dat lichaam?”

Voor je band met een gemeente zijn twee begrippen belangrijk: trouw en vruchtbaarheid. Zolang het kan, dien je trouw te zijn aan de gemeente waarvan je deel uitmaakt. En trouw blijkt vooral in tijden waarin er zelfverloochening van je wordt gevraagd. Tegelijk is het Gods bedoeling dat de leden van Zijn gemeente door Zijn genade en Geest vruchtbaar zijn in die gemeente (Galaten 5:22-6:10). Als dat laatste onmogelijk wordt (en dat moet je niet te snel denken!), is het verantwoord om je aan te sluiten bij een andere gemeente.

Het is natuurlijk onaangenaam dat jullie lijden onder de gevolgen van de kerkelijke verdeeldheid. Het heeft echter ook een voordeel: je leert kerkmuren relativeren. En de kerk van Nederland heeft juist leden nodig die leven en denken alsof er geen kerkmuren zijn, die ”vriend en metgezel” zijn van allen die de Heere vrezen. Kerkelijk Nederland is namelijk snel aan het veranderen en het is zeer de vraag hoelang wij de vrijheid en de mogelijkheden zullen hebben om kerkgenootschappen en grote gebouwen in stand te houden. De christenen die van harte betrokken zullen blijven bij Christus’ lichaam in Nederland (en ik hoop dat dat voor jullie geldt) zullen elkaar hard nodig hebben. Bezie jullie vraag vooral ook vanuit dit perspectief.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.