Uit je vraag blijkt dat je het erg moeilijk hebt. En dat kan ook niet anders, gelet op wat er zich bij jullie thuis afspeelt. Er is in het leven van ouders iets grondig mis als ze door het deelnemen aan het heilig avondmaal belijden dat ze de Heere Jezus kennen als hun Zaligmaker en tegelijkertijd hun kinderen mishandelen en Gods naam misbruiken.

De Heere vraagt van ouders dat zij goed voor hun kinderen zorgen en dat ze een veilig thuis bieden. Dat ontbreekt bij jou en daardoor voel je je niet geliefd en gewaardeerd. Dat je je minderwaardig vóélt is niet gek, maar daarom bén je niet minderwaardig! Jouw leven is net zo waardevol als dat van andere mensen. Voor de Heere telt ieder mensenleven. Hij wil dat ook jij tot bekering komt. In 1 Korinthe 1:28 staat dat Hij het onedele en het verachte heeft uitverkoren.

Gelukkig heb je het bidden niet opgegeven. Je schrijft dat God niet wil helpen, omdat je zo zondig bent. Maar dat kan niet waar zijn. In 1 Johannes 1:9 staat dat de Hij de zonden vergeeft als wij ze aan Hem belijden. Het bloed van de Heere Jezus reinigt van al onze zonden. Leg al je verdriet maar in Zijn handen. Dat wil Hij graag (zie Psalm 10:14). Lees biddend Zijn Woord en vertrouw erop dat Hij je hoort. Hij kan de weg banen voor verandering in je levenssituatie.

Ondertussen moet je zelf ook aan het werk. Ik adviseer je dringend om hulp te zoeken bij een goede hulpverleningsinstelling. Gelet op jouw problemen denk ik vooral aan Eleos. Als de nood op dit moment zo hoog is dat je bang bent dat je toch een zelfmoordpoging zult doen, neem dan contact op met je huisarts. Hij kan er dan voor zorgen dat je snel wordt geholpen.

Een andere mogelijkheid is dat je het telefonisch spreekuur van Eleos belt. Dan krijg je een hulpverlener aan de lijn die je kan adviseren over mogelijkheden voor hulp. Voor info zie www.eleos.nl. Van harte sterkte gewenst.

Nella van Dijke