Waarom gaat bijna alles mis? Zou het ooit nog goed komen? Er zit veel verdriet en angst achter jouw vragen. Moedig van je om die dan toch uit te spreken. Maar wel moeilijk om op te reageren, want je geeft niet aan wat je zo bezighoudt en waar je zo bang voor bent.

Gaat het niet goed met je studie of je werk? Ben je al lang ziek? Heb je een vriend gehad en is het nu uit? Voel je je niet gelukkig thuis? Wat kunnen er veel dingen zijn waar je somber en angstig van wordt, ook als je nog jong bent.

Je zoekt troost in de Bijbel en dat is ook werkelijk het beste om te doen. Maar je vindt het allemaal moeilijk en je raakt teleurgesteld. Maar dat is zeker geen reden om de Bijbel dan maar gesloten te houden. Want daar vind je uiteindelijk toch de antwoorden op alle vragen die je bezighouden.

Als je het nu moeilijk vindt de Bijbel te begrijpen, houd je dan vast aan een paar teksten die jou bijzonder aanspreken. Schrijf die op in een apart boekje, jouw persoonlijke ”bemoedigingsboekje”, en lees dan die teksten als je het moeilijk hebt, met gevouwen handen.

Hoeveel mensen hebben zich onder moeilijke omstandigheden niet op dezelfde manier aan Gods Woord vastgeklampt? Dat is ook bemoedigend voor jou.

De Heere kent je bij je naam, vergeet dat nooit! Hij hoort je gebed, ook al voel je dat misschien niet zo. Hij is in Jezus Christus

de „Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting”

(2 Korinthe 1:3). Is dat eigenlijk niet het antwoord op al jouw vragen?

Behalve aan de Heere mag je je vragen natuurlijk ook voorleggen aan mensen van wie je houdt. Dat is zelfs heel verstandig. Hak de knoop door en neem een goede vriendin in vertrouwen, een familielid, een ouderling of een collega. Opnieuw schrijven en nog wat meer over jezelf vertellen, kan natuurlijk ook.

J. Stolk

Heb jij ook een vraag over geloof, relatie of samenleving? Mail dan naar achterkrant@refdag.nl. Of schrijf naar: Reformatorisch Dagblad, t.a.v. Redactie Achterkrant, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.