Vol vragen zit je hart. Het zijn er zo veel dat je het niet alleen aankunt. Dat ziet de Heere ook. Daarom roept Hij in Zijn Woord zo dikwijls ertoe op al onze zorgen en vragen bij Hem neer te leggen. Stort je hart uit voor Gods aangezicht (zie Ps. 62:9). Buig veel je knieën en lees veel in de Bijbel voor een antwoord op al je vragen. Wat gun ik je van harte dat je door genade zou mogen leren wat we ook lezen in Psalm 62: God is ons een Toevlucht.

Ik denk dat anderen je vragen wel herkennen. Wat kan het leven moeilijk zijn door een sterfgeval, door een handicap, door het opgroeien in een gezin waar bijna altijd ruzie is. Waarom bestuurt de Heere alles zo?

Mag ik je een paar dingen vragen? Ben je ook bang voor opstand in je hart tegen de Heere?

Je mag je waaromvragen voor de Heere neerleggen, maar zul je de Heere niet ter verantwoording roepen? Dat is zonde (Rom. 9:20-21). Dan vinden we het onrechtvaardig wat ons overkomt. Terwijl we uit de Bijbel weten dat God nooit onrechtvaardig is (Ps. 145:17).

Nog een vraag. Weet je wat de diepste oorzaak is van alle moeiten? Onze zondeval in het paradijs. Wij hebben ons vrijwillig van God, de Bron van het leven, losgescheurd. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Ik hoop dat je door hartvernieuwende genade mag leren dat jij ook een zondaar bent en dat je je schuld voor de Heere leert kennen en belijden.

Nog een vraag. Weet je dat de Heere de mensen nooit van harte plaagt en bedroeft? (Klaagl. 3:33). In het aangrijpende sterfgeval in jullie gezin klinkt de stem van Heere. Hoe? Dat ook jij gaat sterven. Denk je daar over na? Weet je wat je dan nodig hebt? Vergeving van al je zonden. Bedel je daar de Heere veel om?

Onthoud het maar, boven de moeilijke vragen in je jonge hart klinkt de stem van de Heere: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer (Jes. 45:22).


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.